Kvarnholmens varv

Det är oklart när varvet på Kvarnholmens i Marstrand startades av Peter Andersson. Men han flyttade från Skärhamn med sin familj till Marstrand år 1867. Han etablerade därefter ett varv och en smedja på Kvarnholmen. Från slutet av 1860- till 1880-talen tillverkades mindre bruksbåtar på varvet såsom kågar och sillgarnbåtar. Sönerna August Andersson och Janne Pettersson började så småningom också arbeta på varvet. Kring 1890 anlade varvet också en liten upphalningslip.

Janne Pettersson flyttade 1878 till Hälsö där han etablerade ett båtbyggeri och en smedja. August Andersson fortsatte bygga båtar ihop med fadern. Men några år senare började han bygga båtar även vid föräldrarnas bostad på Ringens väg 20. En verksamhet som skulle komma att bli Ringens varv.

August ”Munter” Andersson flyttade 1891 från Jörlanda till Marstrand och tog arbete på såväl kvarnen som Peter Anderssons varv. Sannolikt började Karl Svenningsson också arbeta på varvet vid denna tid. Precis som ”Munter” var han från Jörlanda.

1893 dog Peter Andersson och varvet övertogs då eventuellt av August ”Munter” Andersson. August ”Munter” Andersson anlade även en liten färgfabrik som han 1901 flyttade till Citadellet på Marstrandsön. Vid fabriken tillverkade han bottenfärg för båtar.

Några år senare på 1890-talet blev troligen Karl Svenningsson delägare i varvet. 1903 övertog han varvet som ägare. Bredvid varvet, men också på Kvarnholmen (idag Hedvigsholmen), låg AB Marstrands Mekaniska Verkstad som installerade Avance-motorer i båtar. Från omkring 1900 så arbetade också August Svenningsson, bror till Karl Svenningsson, på varvet. En tredje bror, Anders Svenningsson, arbetade på varvet från 1892. Han dog dock vid en olycka på varvet 1906.

1907 byggdes den första kravellbyggda båten vid varvet och samma år blev ägaren till Lysekils Motorfabrik (senare Skandiaverken), Lars Laurin, också ägare till Kvarnholmens varv. Karl Svenningsson blev kvar som skeppsbyggmästare. Varvet installerade under denna tid Lysekilsmotorer (senare Skandia) i fiskebåtar. 1911 köpte Laurin ett annat varv, Fridhems varv i Lysekil och varvet i Marstrand såldes till AB Marstrands Mekaniska Verkstad och därmed hade hela Kvarnholmens varvsverksamhet samma ägare. Karl Svenningsson flyttade till Fridhems varv men 1914 övertog han hälften av Richard Martinssons varv på Björkö.

August Svenningsson fortsatte efter 1911 att arbeta på Marstrands Mekaniska Verkstad, men flyttade 1915 till Björkö efter att hans bror Karl Svenningsson köpt en del i varvet där år 1914. 1916 öppnade han eget varv i Stenungsund vilket han drev till 1923. Åren 1923 till 1932 bodde han omväxlande i USA och Sverige. Han arbetade i USA på båtvarv i Brooklyn, New York. Från 1932 arbetade han på Knippla skeppsvarv som startats av brorsonen Oscar Svenningsson. 1936 flyttade August Svenningsson återigen till Marstrand där han startade ett nytt småbåtsvarv på Kvarnholmen (Hedvigsholmen) tillsammans med sonen Bror Svenningsson.

Fiskebåtar byggda vid Kvarnholmens varv, namn, år, hemmahamn, köpare

 • MTD ??? Garm*, 1903, Klädesholmen
 • MTD 396 (MD 75) Brill*, 1905, Åstol
 • Böljan*, 1906, Klädesholmen
 • MD 160 Nordstjärnan*, 1906, Tjörnekalv
 • GG 293 Löfven*, 1906, Hälsö
 • MD 84 Kronan*, 1906, Dyrön
 • GG 319 Dufvan, 1907, Hyppeln, Oskar Andreassson
 • Bröderna, 1907, Tjörnekalv
 • GG 348 Skagul, 1908, Öckerö, August Corneliusson, Karl Andersson, August Utbult, Albert Andreasson och Martin Bernhard Olsson
 • LL 706 Ejdern, 1909, Smögen, Ernst Engström, Johan H Larsson och Anders Larsson
 • GG 421 Bröderna, 1910, Rörö, Charles och Oskar Olsson
 • GG 432 Valborg, 1910, Hönö Klova, Edvard Hansson
 • MD 149 Snygg, 1910, Dyrön, Johan och Janne Johansson samt Albert, Hilmer och August Augustsson
 • GG 437 Ocean, 1910, Hälsö
 • Tärnan
 • GG 561 Fram, 1910, Björkö

Båtar med okänt byggvarv (Ringens varv eller Kvarnholmen) är markerade med *. Båtar med Avance-motorer har jag fört till Ringens varv medan båtar med Lysekilsmotorer/Skandiamotorer tagits upp här om varv inte angetts i någon källa. När det gäller de klinkbyggda båtar innan 1907 har de alla tagits upp här.

Andra källor:

 • Blom, Bornmalm och Bång, Fiskebåtarna och varven, 2002
 • Bornmalm, Bång, Fredriksen och Ohlsson, Fiskebåtarna och varven, Skeppsbyggarna, 2009
 • Bornmalm, Bång och Fredriksen, Fiskebåtarna och varven, Skeppsbyggarna 2, 2016