Om

Noatun som betyder skeppsplats är guden Njords hemvist. Poetiska Eddan omtalar Noatun som Njords borg och Snorres Edda talar om att Noatun låg vid vattnet och att Njord föredrog Noatun framför Trymheim så till den milda grad att han skilde sig från Skade som hade Trymheim som föräldrahem.

Denna sajt är också en skeppsplats som hänger ihop med bloggen Njord.  På denna sajt syns även de fiskebåtar som inte riktigt räknas i den bohuslänska och svenska fiskehistorien såsom kvassar, skonare, ketch- och galeasriggade båtar byggda i Sverige såväl som i andra länder. Detta inkluderar de båtar som i Bohuslän kallades engelska kuttrar och i England ”sailing smacks”. Även bankskutor och jakter som inte tas upp i standardverk om klassiska fiskebåtar omfattas av sajtens förutsatt att de har ett fiskebåtsnummer. Utöver detta innefattas ångtrålare bland de båtar som sajten presenterar.