Kategori: Ulebergshamn

LL 207 Erna

Tre galeaser i Ulebergshamn 1957, på östra sidan av stenkajen. Från kajen räknat: LL 695 Zeus, LL 207 Erna och Havsörn. Varv: Officiellt nummer: Varvets nummer: Byggår: Bruttotonnage:…

LL 695 Zeus

Tre galeaser i Ulebergshamn 1957, på östra sidan av stenkajen. Från kajen räknat: LL 695 Zeus, LL 207 Erna och Havsörn. Varv: Sjötorp Officiellt nummer: Varvets nummer: Byggår:…