Fiskebåtar (klassiska ”ballongbåtar”)

Fiskebåtar (ståltrålare) byggda i DDR

Kuttrar

Kvasar (Kvassar)

Ringnotsbåtar (Snörpvadsbåtar)

Ståltrålare

Ångtrålare