Fiskebåtar (klassiska ”ballongbåtar”)

Kuttrar

Kvassar

Ringnotsbåtar (Snörpvadsbåtar)

Ståltrålare

Ångtrålare