Stenungsunds båtvarv

Hans Andersson började sin bana som båtbyggare på Stora Askerön där han byggde båtar mellan 1834 och 1849. Bland annat byggde han lotsbåtar. 1950 köpte han dock Stenung Mellangård och anlade ett varv på en del av den mark där PVC-fabriken ligger idag. På detta varv byggde han sjöbåtar, fraktjakter, vadbåtar, lotsbåtar och vässingar. Han levererade båtar till köpare i närområdet men även till Göteborgsområdet och Halland liksom till statliga beställare. 1878 slutade han bygga båtar.

August Svenningsson grundade 1916 ett nytt båtbyggeri i Stenungsund på mark tillhörig Stenung Mellangård. Han hade tidigare varit verksam på Kvarnholmens varv i Marstrand och därefter på brodern Karl Svenningssons varv på Björkö. Han lät uppföra ett verkstads- och båtskjul för byggen av mindre båtar. Större båtar byggdes utomhus. Under Svenningssons tid byggdes en större fiskebåt vid varvet. 1923 upphörde verksamheten då Svenningsson flyttade till USA.

En av de anställda på August Svenningssons varv i Stenungsund var Karl Johannesson och han följde med August Svenningsson till USA 1923 och efter hemkomsten 1933 arbetade de båda en tid på Knippla Skeppsvarv som drevs av en brorson till August Svenningsson. Vid mitten av 1930-talet etablerade August Svenningsson ett småbåtsvarv på Marstrand.

1915 startade också ett annat båtvarv i Stenungsund, inne vid ångbåtsbryggan och kallbadhuset. De som startade varvet var Hans Hansson, Ludvig Larsson och Erik Alexandersson. Så småningom blev Hans Hansson ensam ägare. Varvstomten arrenderades till en början men friköptes senare.

stenungsunds_batvarv1

1945 kom Karl Johansson till detta varv. Han kom senare att bli ägare till varvet och hade tidigare arbetat hos Hjalmar Johansson på varvet i Långedrag (i källdokumentet står det Hjalmar Olsson, men han hade varvet i Arendal och Hjalmar Johansson hade varvet i Långedrag) och på Sverres varv i Göteborg. Stenungsunds båtvarv blev ett viktigt varv för byggande av långedragsjullar och andra mindre båtar både för både yrkes- och fritidsbruk.

stenungsunds_batvarv2

Framförallt kom dock varvet att serva de välbeställda som hade Stenungsön som sommarboställe. Båtarna vinterförvarades och gjordes i ordning inför sommaren. Varvet hade slip och en vagn på räls när båtarna skulle sjösättas. Detta fanns fortfarande kvar när jag som barn flyttade till Stenungsund hösten 1964 men varvet hade då slutat med sin nybyggnadsverksamhet.

1960 började Karl Johanssons son Kent Johansson på varvet och efter att varvsverksamheten lades ner 1964 så ledde han utvecklingen så att företaget blev en stor återförsäljare av båttillbehör, SB Båttillbehör i Stenungsund. Vinterförvaring och liknande fortsatte dock varvet med och de byggde en en ny båthall år 1969 men avvecklades så småningom. När orkanen kom i september det året var hallen inte klar och taket blåste av. Båttillbehörsaffären inreddes i en garagelänga företaget byggts längs med gatan. En tid på 1970-talet låg också ett glasmästeri i en del av varvsbyggnaden.

1974 bildades Stenungsunds Båtvarv AB som än idag ägs av Kent Johansson. Verksamheten är idag begränsad då den återförsäljarverksamhet som fanns i SB Båttillbehör år 2013 såldes till Hjertmans. Varvets huvudbyggnad finns kvar än idag, dock kraftigt ombyggd och förändrad.

Fiskebåtar byggda på Stenungsunds Båtvarv (Svenningsson), namn, år, hemmahamn, köpare

MD 385 Balder, 1921, Åstol, Anders Johansson, Viktor Pettersson, Ragnar Pettersson och Bernt Berndtsson.

Källor:

  • Blom, Bornmalm och Bång, Fiskebåtarna och varven, 2002
  • Stenungsunds Hembygdsförening, Stenungsund, 2017
  • Karl Melker Olsson, Båtbyggare, båtvarven vid Stenungsund 1920-60, 2017