Avance

Avancemotorn tillverkades av J. V. Svenssons Motorfabrik i Augustendal, Nacka, med start år 1900. Ägaren Johan Victor Svensson hade förmodligen stött på tändkulemotorer under en vistelse i USA och startade tillverkning med den US-amerikanska motorn som förebild.

År 1899 köpte Johan Victor Svenson två tidigare sommarnöjen i Nacka, Augustendal och Jacobsdal. Syftet var att där anlägga en bilfabrik. När fabriken stod färdig visade det sig emellertid att utvecklingen inom bilområdet gick för snabbt.

I väntan på en lämplig och hållbar konstruktion beslöt Svenson istället att låta tillverka tändkulemotorer. Det ledde också till att firmanamnet ändrades 1907 från AB J.V. Svensons Automobilfabrik till AB J.V. Svensons Motorfabrik. Motorerna, som såldes under namnet Avance, blev snart en succé. Endast i Sverige kom omkring 3 000 fartyg och båtar att utrustas med en Avance-motor. Den största exporten kom att gå till Ryssland, där de användes till motorplogar. År 1917 hade J.V. Svenson 523 anställda och var ett av Sveriges större företag.

I samband med ryska revolutionen drabbades emellertid företaget av en kris som 1922 ledde till konkurs. Efter rekonstruktion av Handelsbanken fick företaget namnet AB Avancemotor. År 1929 köptes AB Avancemotor av Munktells Mekaniska Verkstad AB och tillverkningen flyttades till Eskilstuna.

Zacco & Co i Stockholm var huvudförsäljare på Skandinavien. Ekman & Co i Göteborg hade med framgång hand om försäljningen på Kina. Fram till 1937 hade det sålts ca 37 000 Avance-motorer av olika slag.

De tidigare fabrikslokalerna i Augustendal. 2005 Numera mässhallar. Bild av en person med alias Jordgubbe. Licens: CC BY-SA 2.0