Björkö varv

Björkö varv & sliperi anlades av Richard Martinsson och Ludvig Larsson i början av 1900-talet. Smeden Richard Martinsson var från Stockevik (Skaftö) och flyttade 1899 till Björkö tillsammans med sin fru. Först öppnade han en smedja, men efter några år öppnade han Björkö varv & båtbyggeri med slip och mekaniska verkstad i Skarvik på Björkö tillsammans  med Ludvig Larsson. 1910 flyttades verksamheten till den södra delen av nuvarande Björkö hamn och en upphalningslip byggdes. Verksamheten blev nu inriktad på reparationer och underhåll av fiskebåtar.

1914 sålde Ludvig Larsson sin andel till Karl Svenningsson, far till grundaren av Öckerö båtvarv, Karl-Gustaf Svenningsson och grundaren av Knippla varv, Oscar Svenningsson. Karl Svenningsson hade tidigare drivit och arbetat på Kvarnholmens varv i Marstrand och arbetat på Fridhems varv i Lysekil och var van vid byggen av större fiskebåtar. Varvet som nu hade tiotalet anställda började därför bygga fiskebåtar. Två större fiskebåtar och två lite mindre hann byggas under Svenningssons tid på varvet som dessvärre blev kort, han dog redan 1924. 1918-1919 byggde varvet 16 så kallade kännejullar till vadfisket.

Oscar Svenningsson började på varvet som 14-åring och fortsatte arbeta där till 1932 då han flyttade till Knippla och grundade ett nytt varv där. Under Svenningssons tid på varvet anställdes motormontören Malcolm Einar. Denne startade 1945 en egen mekanisk verkstad ihop med Rune Pettersson, Björkö Mekaniska Verkstad. Också den i Skarvik.

martinssons_bjorko

Martinsson blev 1924 ensam ägare till varvet som nu fick namnet Martinssons slip & mekanisk verkstad. Verksamheten inriktades på sliptagningar, dvs underhåll och reparationer samt mekaniska arbeten. 1944 dog Richard Martinsson i en olycka och varvet övertogs ett år senare av J.W. Bergs på Hälsö. Det sista året innan Bergs tog över ägandet drevs varvet av Osvald Martinsson, son till Richard Martinsson.

Under åren 1946-54 byggdes sju fiskebåtsskrov på varvet. De färdigutrustades dock vid Bergs anläggningar på Hälsö. Oscar Svenningsson anställdes av Bergs för att leda verksamheten på Björkö. 1954 slutade Oscar Svenningsson och blev istället fartygskontrollant av fiskefartyg i trä vid Göteborgs- och Bohusläns Havsfiskeförening. Walter Berg blev nu chef för verksamheten.

Efter 1954 byggdes inga mer fiskebåtar på Björkö och varvet inriktades på reparationer och underhåll av fiskebåtar och andra båtar. Dessutom tillverkades utrustning till fiskebåtar som byggdes på Bergs varv på Hälsö, exempelvis alla däckshus av aluminium. På 1970-talet lades varvet på Björkö ner i samband med att Bergs på Hälsö också lades ner. Alla byggnader revs på 1980-talet och området används idag för vinterförvaring av fritidsbåtar och uppställningsplats för husbilar på sommaren.

Fiskebåtar byggda på Björkö varv & Båtbyggeri, namn, år, hemmahamn, köpare

MD 315 Atle, 1915, Åstol, Axel Andersson, Karl Eliasson, Vilhelm Bengtsson och Birger Eliasson
GG 631 Stanley, 1915, Björkö, Martin och Arvid Samuelsson

Fiskebåtsskrov byggda på Björkö varv när det ägdes av Bergs, namn, år, hemmahamn, köpare

LL 722 Tudor, 1946, Island, beställdes av fiskare på Åstol men såldes som ny till Island istället
GG 334 Timor, 1946, Öckerö, Bertil Karlsson, Gunnar Olsson och Albert Olsson
GG 306 Ejdern, 1946, Fotö, Sölve Knutsson, Valter Knutsson, Arne Karlsson och August Karlsson
GG 205 Ganthi, 1946, Fiskebäck, Olof, Bror, Dan, Nils och Henry Ahlström
GG 449 Gullfors, 1947, Björkö, Magnus Barlind och Karl-Olof Alexandersson
GG 433 Solvåg II, 1954, Styrsö, Karl-Erik, Joel och Tore Carlsson
GG 179 Siam, 1954, Donsö, John, Bengt, Gunnar, Lars och Jan Gustavsson

Andra källor:

  • Blom, Bornmalm och Bång, Fiskebåtarna och varven, 2002
  • Bornmalm, Bång, Fredriksen och Ohlsson, Fiskebåtarna och varven, Skeppsbyggarna, 2009
  • Bornmalm, Bång och Fredriksen, Fiskebåtarna och varven, Skeppsbyggarna 2, 2016