Ringens varv

Skeppsbyggmästare August Andersson grundade Ringens Varv 1887. Han var son till Peter Andersson som grundade Kvarnholmens varv.

Till en början byggdes främst mindre båtar. Men i början av 1900-talet började varvet bygga större däckade fiskefartyg. Till en början klinkbyggda men i samband med att båtarna motoriserades övergick varvet till kravellbyggda båtar. Den första kravellbyggda båten sjösattes 1906. Vid varvet byggde också fina fritidsbåtar som på den tiden kallades lustbåtar.

Augusts söner Karl, Patrik och Alfred Andersson engagerade sig i företaget, efter Augusts död 1924 tog Patrik Andersson, som den mest drivande, över. 1929 dog Karl Andersson i tuberkulos och de två andra bröderna blev ensamma ägare. Under denna tid expanderades varvsplanen genom utfyllnad längs den västra strandlinjen. Detta möjliggjorde att två 50-55 fots fiskebåtar kunde byggas samtidigt. Vid slutet av 1930-talet sysselsattes 12-15 man, och varvet producerade ca 6-7 båtar/år. På varvet saknades en slip så det var i huvudsak ett nybyggnadsvarv som också tillverkade skrov till andra varv som Knippla skeppsvarv, Bergs på Hälsö och Djupvik.

På 1930-talet levererades sex eller sju fiskebåtar till England, de flesta av dem till Marstrand Fishing Co Ltd, i praktiken ett dotterbolag till Bolinders. 1929 byggde de också en båt till Rumänien och på 1930-talet minst en båt till Danmark. Dessutom byggdes lotsbåtar.

1944 blev Ringens Varv medlem i föreningen Sveriges Mindre Varv. Verkstaden moderniserades och man byggde ut maskinparken med bandsåg och rikthyvel. Senare, i samband med stora beställningar av fiskefartyg från Island införskaffade varvet diverse elektriska handverktyg såsom borrmaskiner och elektriska handhyvlar. 4 fiskebåtar Islänningarna hade som krav att båtarna skulle byggas under tak, varför varvet på hösten 1944 lät uppföra en skrovhall på 25×13 meter. Tre fiskebåtar för Island byggdes.

1949 avled Patrik Andersson. Alfred Andersson som var barnlös ville inte driva rörelsen vidare ensam, utan sålde till Jean Dahlström och Ingvar Andersson 1950 för 120 000 kronor. Ingvar Andersson bar båtbyggare på varvet men inte släkt med Patrik Andersson. Jean Dahlström drev också en byggnadsfirma och det var denna firma som uppförde skrovhallen.

1950- och 60-talet var en hektisk period med många nybyggen. 1960 löste Jean Dahlström ut Ingvar Andersson och drev själv varvet vidare. 1961-62 byggdes skrovet till en stor isländsk fiskebåt som färdigställdes vid Djupviks varv. 1965 upphörde dock nybyggnationerna och verksamheten inriktades på reparationer. En slip anlades för detta ändamål år 1966.

1973 såldes Ringens Varv till Volvo Penta som rev samtliga byggnader på varvsområdet. De byggde upp ett nytt varv med byggnader anpassade för fritidsbåtar. 1978 arrenderades varvet ut till Lennart Carlsson av AB Volvator och 1983 blev Karin och Uno Larssons arrendatorer. 1991 köpte de varvet och marken från fastighetsbolaget Catena som övertagit egendomen från Volvator.

Sedan 2001 ägs varvet av Peter och Pernilla Lind. Idag är Ringens varv ett reparationsvarv och marina för framförallt fritidsbåtar. Dessutom sysslar de med vinterförvaring och är återförsäljare för Volvo-Penta med flera båttillbehörsföretag. Företaget har idag 17 anställda och verksamheten har byggts ut med nya hallar under senare år.

Fiskebåtar byggda vid Ringens varv

 • GG 293 Löfven*, 1906, Hälsö, Martin Nilsson, Karl Nilsson och Justus Nilsson
 • MD 84 Kronan*, 1906, Dyrön, Lars, Alfred och Johan Larsson
 • MD 83 Ingrid, 1906, Åstol
 • MD 233 Ally, 1906, Skärhamn
 • MD 111 Marstrand, 1906, Marstrand, Oskar Svensson
 • MD 94 Valborg*, 1907, Dyrön, Bernhard Andersson, Nils och Albin Johansson
 • MD 95 Fylgia*, 1907, Dyrön, Petter Olsson, Olof Andersson och Axel Carlsson
 • GG 342 Ejdern*, 1908, Fotö, August Andersson
 • GG 363 Fågel, 1908, Öckerö, Karl Aronsson och Aron Karlsson
 • MD 106 Avanti, 1908, Åstol, Anders Olausson, Olle Andersson, Karl August Paulsson och Oskar Olofsson (Hallberg)
 • MD 108 Niord*, 1908, Skärhamn, Emanuel och Rutger Olsson
 • GG 364 Delfin*, 1908, Öckerö, Anders Aronsson, Carl Zachariasson, Svante Svensson, Bernhard Utbult och Pontus Jansson
 • GG 376 Magne*, 1908, Öckerö, Edvard Utbult, Birger Karlsson och Karl Petter Olsson
 • GG 386 Selma*, 1909, Hönö, Anders Olofsson
 • GG 422 Irma*, 1910, Knippla, Carl Sahlqvist, Axel och Martin Johansson samt Albin Karlsson
 • GG 427 Windy, 1910, Björkö, Oskar Andreasson samt Albert och Sigfrid Olsson
 • MD 158 Gustaf V*, 1910, Stansvik, Carl Andersson och Karl Sandberg
 • GG 743 Nordstrand, 1911, Björkö, Johan Persson, Alexius Andersson, Bern Pettersson och John Johansson
 • GG 477 Tea, 1911, Öckerö, Lars Emanuelsson och Per Algot Johansson
 • GG 488 Marga, 1911, Hönö Heden, August och Ture Hedström
 • GG 492 Garm, 1911, Hönö Heden, Bernhard Gustavsson och David Karlsson
 • MD 181 Fursten, 1911, Tjörnekalv, Oskar Johansson, Ivar Hillberg, Charles Hillberg, Oscar Rutgersson, Johan Karlsson och Fredrik Kjellberg
 • GG 483 Tyko, 1911, Öckerö, Viktor Hansson, Olle Abrahamsson, Verner Persson och Alexius Johansson
 • GG 451 Ring, 1912, Fotö, Albert Johansson
 • GG 501 Saga, 1912, Donsö, Johannes, Mauritz och Oskar Olsson
 • GG 512 Frida, 1912, Hälsö, Albert Johansson, Oskar Andreasson samt Samuel och Bernhard Kristiansson
 • GG 513 Lilly, 1912, Knippla, August, Karl och Bernhard Klasson
 • GG 525 Norden, 1912, Hyppeln, Olof, Hjalmar och Otto Johansson
 • MD 243 Virgo, 1913, Dyrön, Petter Andersson, Bernhard Pettersson, Carl Alfredsson och Emil Carlsson
 • MD 244 Vale, 1913, Skärhamn, Arvid Christiansson och Karl Andersson
 • MD 249 Fram, 1913, Flatholmen, Bernhard Larsson (Vadlaget Fram)
 • MD 251 Ally, 1913, Dyrön, Olof och Nils Johansson, Anders Kristiansson samt Karl, Hjalmar och Viktor Augustsson
 • MD 267 Neptun, 1914, Dyrön, Carl och Olof Nilsson
 • GG 600 Magda, 1914, Hälsö, Otto Jansson, Emil Johansson, Kristian Johansson och Alexander Andersson
 • MD 264 Willy, 1914, Klädesholmen, Albert Olsson, Albert Axelsson och Mentor Olsson
 • MD 271 Svan, 1914, Bleket, J.O. Olsson
 • MD 272 Alba, 1914, Åstol, Vadlaget Alba
 • GG 604 Märta, 1914, Hönö Klova, Birger Hansson och Sigfrid Larsson
 • MD 287 Björn, 1915, Brunskär, Johan och Carl Möller
 • GG 616 Trasten, 1915, Lilla Fiskebäck, Gustaf Carlsson och Karl Carlsson
 • GG 617 Ärlan, 1915, Fiskebäck, Johannes och Karl Börjesson, Alf Johansson samt Nils Karlsson
 • GG 620 Thule, 1915, Fiskebäck, Belin Nilsson, Adolf Nilsson och Justus Karlsson
 • GG 626 Iris, 1915, Öckerö, Oskar Berntsson
 • GG 629 Bare, 1915, Fiskebäck, Carl Anton och Bror Belin
 • GG 633 Fiskebäck, 1915, Fiskebäck, Börje, Artur, Samuel och David Johansson samt Johan Johansson (Börjesson)
 • MD 283 Böljan, 1915, Skärhamn, Carl, Edvard och Johannes Eliasson
 • GG 643 Anna, 1916, Donsö, Knut Lorentsson
 • GG 667 Asta, 1916, Hönö Klova, Patrik Andersson, Oscar Johansson (Frönell) och Zakarias Samuelsson
 • GG 669 Havny, 1916, Önnered, Pagiel Pettersson och R. Pettersson
 • LL 677 Selma, 1916, Grundsund, Karl Johansson (Sörensson), Oskar Johansson (Sörensson), Arvid och Sigurd Johansson, Johan Sörensson och Johan Amandusson
 • GG 677 Britta, 1916, Fiskebäck, Alrik, Axel, Ragnar, Nils och Sterner Johansson
 • GG 649 Nordley, 1916, Öckerö, Olof Eriksson, Erik Johansson
 • GG 662 Aldo, 1916, Högen, Oscar Jönsson, Tor Ahlström och Anders Ahlström
 • GG 694 Ester, 1916, Öckerö, Edvin Eriksson, Karl Albert Johansson, Oskar Andersson, Sven Svensson och Alexius Johansson
 • LL 732 Bele, 1917, Hasselösund, Carl och Bernhard Karlsson
 • MD 325 Arne Erik, 1917, Klädesholmen, Albert Olsson (Teider) och Mentor Olsson
 • GG 699 Siken, 1917, Lilla Fiskebäck, Axel Börjesson och Emanuel Andersson
 • GG 724 Kattegatt, 1917, Donsö, Alfred, John och Magnus Karlsson
 • GG 725 Molly, 1917, Knippla, Job Zackrisson, Bernhard Hellgren och Albert Johansson
 • GG 730 Johnny, 1917, Hönö Klova, Otto Johansson Bergeld, Karl Persson, Arnt Persson, Fridolf Johansson, Pontus Hansson och Oscar Hansson
 • GG 736 Nanny, 1917, Knippla, Oskar Åsberg, Karl Åsberg och Oskar Andersson
 • MD 329 Fylgia, 1918, Bleket, Alfred, Karl Robert, Anders och Algot Pettersson samt Albert Leopold Alfredsson-Pettersson
 • MD 353 Dolly, 1919, Klädesholmen, Albert Axelsson, Oscar Andersson och Vilhelm Olsson
 • MD 367 Condor, 1919, Marstrand, Axel, Gustaf och Frans Eriksson samt Sven Bengtsson
 • MD 347 Clary, 1919, Åstol, Johan Karlsson och Axel Anderssson
 • LL 107 Göta, 1919, Fisketången, James Andersson och Vadlaget Göta
 • GG 842 Ägir, 1919, Knippla, Svante Olsson (Torgersson), Alban Olsson (Torgersson), Fritiof Torgersson och Thor Torgersson
 • MD 349 Bris, 1919, Åstol, Anders och Oscar Olsson, Oscar, Rickard och Knut Karlsson samt Alexander Olsson
 • GG 849 Aldebaran, 1919, Knippla, Charles, Rikard och Fridolf Andersson
 • GG 857 Elma, 1920, Knippla, Klas och August Åberg, August Pettersson samt Axel Eliasson
 • GG 862 Linnea, 1920, Fotö, Gustaf och Martin Abrahamsson
 • GG 879 Wilma, 1921, Hyppeln, Oskar Olsson, Adolf Adolfsson, John Karlsson och Viktor Karlsson
 • GG 893 City, 1922, Knippla, Richard Germundsson, Klas Karlsson, Johan Karlsson, Hjalmar Jansson och Fritjof Olsson
 • GG 934 Elsy, 1924, Donsö, Johan, Gustaf och Einar Jansson
 • GG 942 Karin, 1924, Vrångö, John och Albert Gustafsson
 • MD 426 Thule, 1924, Rönnäng, Ernst Kristensson, Oskar Olsson och Ivar Olsson
 • MD 433 Anna, 1925, Dyrön, Bertil Johansson, Hilmer Alfredsson, Albert Augustsson, Hilmer Augustsson, Viktor Augustsson och Linus Olsson
 • GG 5 Mode, 1925, Hönö Röd, Gustaf Hansson och Karl Corneliusson
 • MD 452 Frankonia, 1926, Åstol, Oskar Olsson, Lars Johansson och Johan Johansson
 • GG 38 Sylvi, 1926, Knippla, Olof Karlsson, Charles Berndtsson och Axel Eliasson
 • MD 454 Arizona, 1926, Åstol, Erik Bengtsson, Charles Johansson och Einar Johansson
 • MD 457 Donalda, 1926, Åstol, Anders Johansson och Johan Berntsson
 • MD 462 Voltana, 1927, Åstol, John Johansson och Anders Larsson
 • MD 463 Gustaf, 1927, Åstol, Linus Gustafsson, Alfred Gustafsson och Arvid Karlsson
 • GG 74 Astrea, 1927, Önnered, Anders Andersson och Erik Konrad Andersson
 • MD 468 Astrea, 1927, Åstol, Oskar och John Karlsson
 • LL 625 Ewy, Hasselösund, 1927, Karl Persson, Kunt Carlsson och Karl Samuelsson
 • LL 1048 Alinde, Gravarne, 1927, Fridolf Andersson (Rude), Yngve andersson och Rudolf Andersson
 • MD 328 Axel, 1928, Åstol, Bernt och Axel Berntsson samt Bernt Axelsson
 • MD 485 Bellona, 1928, Åstol, Oskar och Rikard Karlsson, Knut Carlsson samt Alexander Olsson
 • MD 486 Wallonia, 1928, Dyrön, Albin och Gustav Johansson, Bernhard Pettersson samt Fredrik Nilsson
 • E 335 Immanuel, 1928, Esbjerg, S. M. Nielsen
 • MD 493 Klara-Britt, 1929, Åstol, Birger Karlsson och Joel Johansson
 • MD 498 Elly, 1929, Dyrön, Harald och Erik Hansson, Erik Pettersson, Albert Nilsson samt Ossian Johansson
 • GG 126 Lilly, 1929, Vrångö, Oskar och Bertil Karlsson
 • MD 500 Wendula, 1929, Åstol, Johan, Evald och Erland Karlsson samt Karl Berntsson
 • MD 507 Marbina, 1930, Åstol, Anders Larsson, Rudolf Larsson och Ludvig Johansson
 • MD 509 Meranda, 1930, Åstol, Oscar Andersson (Myrberg) samt Birger och Alban Carlsson
 • MD 518 Vanja, 1930, Dyrön, Emil, Hans och August Karlsson samt Albin och Karl-Anders Axelsson
 • GG 151 Wolma, 1930, Fiskebäck, Nils Börjesson och Stefan Magnusson
 • MD 522 Lizzie, 1931, Klädesholmen, Alfred Bergius och Karl Olausson
 • MD 523 Nordhavet, 1931, Åstol, Lars Johansson, John Karlsson och Albin Johansson
 • MD 525 Sonja, 1931, Bleket, John Kristian Johansson, John Olsson och Herman Andersson
 • GG 192 Roiny, 1931, Rörö, Knut Karlsson
 • GG 188 Tärno, 1931, Högen, Anders Ahlström
 • LL 593 Elvy, 1931, Hasselösund, Olof Andreasson, Bertil Hassellöv och Sterner Hassellöv
 • MD 529 Hemland, 1931, Åstol, Arvid Johansson, Axel Olsson och Folke Johansson
 • MD 121 Maria, 1931, Skärhamn, Karl och Arvid Andersson
 • GY ?? Thrive On, 1931
 • MD 531 Johan, 1932, Åstol, Ludvig Johansson och Artur Bergström
 • GG 207 Svanhild, 1932, Öckerö, Henry och Torsten Börjesson samt Allan och Evert Samuelsson
 • MD 532 Amarant, 1932, Åstol, Einar och Charles Johansson samt Erik Bengtsson
 • LL 671 Klary, 1932, Gravarne, Henrik och Fridolf Larsson
 • GG 224 Suecia, 1932, Hönö Röd, Hans Petter Larsson, Albin Larsson och Oskar Korneliusson
 • MD 92 Argo, 1932, Kyrkesund, Werner och Hugo William Wallin samt Charles Algot Olsson
 • LL 577 Virgo, 1933, Gravarne, Henning Henriksson och Lars Claesson
 • LL 522 Pollux, 1933, Grundsund, Abraham och Simon Antonsson, Alvar och Karl Hagel samt Gustav Simonsson
 • LL 225 Mariana, 1933, Smögen, Ernst Sewerinsson
 • LL 529 Ceylon, 1933, Smögen, Anders Larssons samt Olof och Werner Andersson
 • GY 156 Student Prince, 1935, London, The Marstrand Fishing Company Ltd
 • GY ?? Perfective, 1936 (troligen färdigställd på J.W. Bergs)
 • GY 204 Gypsy Love, 1936, London, The Marstrand Fishing Company Ltd
 • GY 208 Princess Charming, 1936, London, The Marstrand Fishing Company Ltd (färdigbyggd på J.W. Bergs)
 • GY ?? Quaker Girl, 1936, London, The Marstrand Fishing Company Ltd (färdigbyggd på J.W. Bergs)
 • GY 312 Desert Song, 1936, London, The Marstrand Fishing Company Ltd (färdigbyggd på J.W. Bergs)
 • LL 730 Anna, 1936, Bäckevik, Rune Ögård och Elis Henriksson
 • GG 438 Gideon, 1936, Hönö, Hugo och Allan Andersson (Anhage) samt Georg Åberg
 • LL 123 Bolinder, 1936, Bäckevik, Mentor, Einar och Algot Henriksson
 • GG 448 Essie, 1936, Donsö, Nils, Johannes och Gunnar Nilsson
 • MD 97 Merita, 1937, Dyrön, Karl, Osvald och Harry Johansson samt Arvid Nilsson
 • MD 79 Normandia, 1937, Dyrön, Alrik Olsson, John Aronsson och Knut Christiansson
 • LL 777 Carita, 1937, Smögen, Lambert och Olof Olsson samt Olof Rödström
 • MD 63 Nordvåg, 1938, Nordvik, Gustav och Albert Olausson
 • LL 917 Gullfors, 1938, Smögen, Birger Andersson samt Evert och Karl Bengtsson
 • MD 450 Zenita, 1938, Brunskär, Alf, Karl Kudvig och Lars Konstantin Möller
 • Solo, 1938, Göteborg, AB Apotekarnes Förenade Vattenfabriker (från 1943 VG 88 Svealand)
 • LL 432 Brattvåg, 1942, Åstol, Anders Johansson, Axel Berntsson, Johan Berntsson
 • LL 587 Skogland, 1942, Grundsund, Eskil Karlsson, Mårten Johansson och Jakob Karlsson
 • LL 480 Majland, 1942, Gravarne, Roland Larsson, Torsten Andersson, Gustav Antonsson och Pontus Nilsson
 • LL 552 Pentland, 1942, Gravarne, Helge Karlsson och Pontus Nilsson
 • LL 696 Grassy, 1943, Gravarne, Albert, Albanus och Einar Antonsson-Grass samt Arne Grass (såld till Reykjavik på Island 1945 som Skeggi)
 • GG 360 Svalan, 1943, Hönö Röd, Axel Karlsson samt Karl-Johan och Erik Axelsson (Sålt 1945 till Reykjavik på Island som Skii)
 • GG 109 Fotösund, 1944, Fotö, Knut, Georg och Erik Bryngelsson
 • OF 3 Grædir, 1946, Island
 • RE 66 Hafdis, 1946, Island
 • RE 19 Ingolfur Arnasson, 1946, Island
 • LL 715 Moderland, 1946, Åstol, Otto Johansson (Jogenfeldt), Alfred Gustafsson och Oscar Mattsson
 • LL 742 Åstol, 1946, Åstol, Eskil, Roland och Alrik Johansson
 • GG 510 Kenty, 1947, Björkö, Ragnar Eliasson, Erik Bengtsson och Torsten Pettersson (Palmbratt)
 • GG 477 Midland, 1948, Öckerö, Aron och Astor Larsson, Per-Algot Johansson samt Ragnar och Karl Gustav Andersson
 • LL 697 Mälarö, 1948, Dyrön, Linus, Paul och Lennart Lorentsson samt Olof Augustsson
 • GG 460 Kungsö, 1949, Fiskebäck, Manne och Tore Karlsson samt Bertil, Gunnar och Arne Johansson
 • GG 376 Vingarö, 1949, Öckerö, Einar och Karl Olof Utbult samt Arne Karlsson (Kärrbrant)
 • LL 928 Bohuslän, 1949, Åstol, John Johansson, Erland Karlsson, Daniel Johnsson och Bengt Eliasson
 • LL 550 Ringö, 1950, Fisketången, Albert Johansson samt Per och Kjell Albertsson
 • LL 744 Vestkusten, 1950, Åstol, Charles, John och Folke Johansson samt Erling Alexandersson
 • GG 316 Caparen, 1951, Knippla, Yngve Olsson, Vilhelm Åberg och Frank Claesson
 • LL 716 Caprice, 1954, Åstol, Anders, Erik, Henning, Astor och Eskil Bengtsson samt Klas Hansson
 • GG 247 Hermon, 1955, Fotö, Eskil och Gottfrid Johansson samt Sven Jansson
 • GG 464 Santana, 1955, Öckerö, Henry, Lennart och Karl-Olof Korneliusson samt Sonny Eliasson
 • GG 530 Carina, 1956, Hönö-Klova, Valde, Per och Helge Johansson
 • LL 579 Brattö, 1956, Dyrön, August Karlsson, Paul Lorentsson, Bengt Olsson och Gösta Olsson
 • LL 742 Ocean, 1957, Åstol, Eskil Johansson, Dan-Eskil Johansson och Erik Kjellberg
 • GG 536 Los Angeles, 1957, Öckerö, Evert, Helge och Harry Persson
 • LL 367 Svanesund, 1958, Klädesholmen, Allan Bergius, Elve Karlsson och Erland Johansson
 • LL 734 Silvervåg, 1958, Åstol, Karl, Karl-Axel, Roland och Knut Silverfjäll
 • LL 177 Silverfors, 1959, Åstol, Knut, Axel och Karl Julius Silverfjäll
 • LL 767 Gullfors, 1959, Dyrön, Gösta Olsson, Valter Augustsson, Elon Aronsson, Alf Nilsson och Eskil Nilsson
 • GG 469 Brittana, 1960, Knippla, Holger Carlsson samt Einar och Berndt Magnusson
 • GG 376 Götaland, 1961, Öckerö, Arne Berntsson, Henry Andreasson och Lennart Andreasson
 • GG 388 Kristina, 1962, Donsö, Karl-Bror, Arne, Ebbe och Stig Karlsson
 • NK 6 Gullfaxi, 1962, Neskaupstadur Island, (färdigbyggd på Djupviks varv)
 • GG 480 Cortina, 1963, Donsö, Gustav-Arne Fransson, Hans Kristensson, Åke Antonsson och Karl-Anders Karlsson
 • GG 277 Rivö, 1964, Fiskebäck, Stig Börjesson, Yngve Börjesson, Ingvar Johansson, Per Axelsson och Lennart Oskarsson
 • GG 562 Randi, 1965, Kjell och Eisten Olofsson

Båtar med okänt byggvarv (Ringens varv eller Kvarnholmen) är markerade med *. Båtar med Lysekilsmotorer/Skandiamotorer har jag fört till Kvarnholmens varv medan båtar med Avance-motorer tagits upp här om varv inte angetts i någon källa.

Med stor sannolikhet saknas en del fiskebåtar byggda vid varvet, däribland byggen till Island och skrov byggda till andra varv. Varvet är ett av de de svenska varv som byggt allra flest fiskebåtar. De enda som byggt i närheten av lika många är Bröderna Olsson i Studseröd, Skredsvik och J.W. Berg på Hälsö.

 • Blom, Bornmalm och Bång, Fiskebåtarna och varven, 2002
 • Bornmalm, Bång, Fredriksen och Ohlsson, Fiskebåtarna och varven, Skeppsbyggarna, 2009
 • Bornmalm, Bång och Fredriksen, Fiskebåtarna och varven, Skeppsbyggarna 2, 2016