Gustafsson & Söner

Axel Kristian Gustafsson föddes i Barsebäck 1861 och dog i Landskrona 1933. Hans far var handlare och fiskare i Barsebäck. Efter avlagd ingenjörsexamen i Malmö praktiserade han på varvet i Faxe under skeppsbyggmästare Kofoed. Under tiden han levde där gifte Läs mer …

Båtvarv i Svineviken

1786 kom Samuel Mattiasson till Svineviken och började bygga skepp och båtar. Han efterträddes som båtbyggare av sonen Mattias Samuelsson som i sin tur efteträddes av Martin Mattiasson. Han sons Johannes Mattiasson var dock smed men en bror, Anders Mattsson Läs mer …

Johansson i Brattås och Gösta Johansson

På 1800-talet byggde Alfred Johansson båtar i Brattås på östra sidan av Kungsviken. Han byggde i huvudsak vad- och garnbåtar på klink. Sonen Julius Johansson (Julius i Kilen) tog över verksamheten efter fadern och byggde båtar både på kravell och Läs mer …

Anders Mattssons varv

Anders Mattsson, eller som han kallades Anders Mattsa, fast han hette Anders Martinsson, drev ett varv i Kungsviken dit han flyttat 1897 efter att han gift sig Josefin, dotter till båtbyggaren Sven Olsson. Han föddes 1871 i Svineviken och tillhörde Läs mer …

Båtvarv i Kungsviken

I området kring Kungsviken har båtar sannolikt byggts sen medeltiden, kanske så långt tillbaka som vikingatid. Öster om själva Kungsviken ägde bland annat gårdarna i Brattås mark och väster om ligger det som är det egentliga Kungsviken samt gårdar som Kroken och Läs mer …

Djupviks varv

Djupviks varv startades 1894 av Johannes Johansson som tidigare verkar som båtbyggare och lantbrukare i Vasseröd på Orust där han arbetade ihop med kusinen Albin Abrahamsson på varvet som ägdes av den senares far. Gården brann ner 1893 varefter familjen Läs mer …

Vasseröds varv

Klinkbyggda båtar började byggas redan på tidig medeltid i bland annat Ramshult invid Lyresund. I Lalleröd är skeppsbyggnad känt sen 1660-talet, närmare bestämt 1667 då det omnämns för första gången, I Vasseröd förekom båtbygge redan i början av 1800-talet. Den Läs mer …

Stenungsunds båtvarv

Hans Andersson började sin bana som båtbyggare på Stora Askerön där han byggde båtar mellan 1834 och 1849. Bland annat byggde han lotsbåtar. 1950 köpte han dock Stenung Mellangård och anlade ett varv på en del av den mark där Läs mer …

Marstrand (MD)

MD nr. Fartyg Byggår Fartygstyp Hemort MD 001 Ada Motorfartyg Hällesdalen, Stenungsund MD 001 Balder Däcksbåt Brunskär, Lycke förs. MD 002 Björn Däcksbåt Brunskär, Lycke förs. MD 002 Clary Fiskebåt Brunskär, Lycke förs. MD 003 (MTD 262) Fyra Bröder Däcksbåt Läs mer …