Johansson i Brattås och Gösta Johansson

På 1800-talet byggde Alfred Johansson båtar i Brattås på östra sidan av Kungsviken. Han byggde i huvudsak vad- och garnbåtar på klink. Sonen Julius Johansson (Julius i Kilen) tog över verksamheten efter fadern och byggde båtar både på kravell och klink. Fiskebåtarna som redovisas nedan byggdes av honom. 1947 brann Julius Johanssons båtbyggeri ner. Även Henrik Johansson, bror till Julius Johansson var båtbyggare.

Julius Johanssons gård i Brattås år 1912
Julius Johanssons gård i Brattås år 1912. Bild: Hugo Hallgren. Public Domain

Gösta Johansson, son till Julius Johansson, arbetade en kort tid på Billdals båtvarv (Killingholmen) söder om Göteborg åren 1929-32. 1932 dog fadern och han återvände hem för att ta över faderns båtbyggarverksamhet vilken han drev vidare ihop med sin farbror, Henrik Johansson.

De började vid denna tid bygga på kravell, något som Gösta Johansson lärt sig i Billdal och 1939 byggde de bland annat tre tullbåtar på kravell. 1946 sålde dock Gösta Johansson sin andel av båtbyggeriverksamheten i Brattås.

Därefter grundade han 1947 ett båtbyggeri (från början med namnet Kungsvikens Jakt- och Motorbåtsvarv) vid Kungsvikens strand i närheten av Antonssons båtbyggeri på den östra sidan av Kungsviken, Brattås-sidan.

Han byggde fritidsbåtar och mindre bruksbåtar som jullar och ekor. Många var mindre fiskebåtar och jullar till yrkesfiskare. 1943 – 1945 byggdes femtiosju Långedragsjullar vid varvet

Förutom nybyggnationer, sysslade varvet med reparationer och översyn av båtar samt vinertuppläggning. På 1920-talet köptes en större blocksåg till faderns och farbroderns varv, en blocksåg som senare flyttades till Gösta Johanssons varv. Med blocksågen utfördes legosågning åt andra varv. De sågade åt de flest varv och båtbyggerier kring Kungsviken.

Fram till 1974 bedrev Gösta Johansson en full verksamhet med anställda vid varvet. På 1940-talet fanns 2 – 4 personer anställda på varvet och som mest på 1950-talet var det 9 anställda. Då hade varvet mycket säsongsarbete med att iordningställa vinterförvarade båtar. Efter pensionen fortsatte Gösta att själv bygga båtar i sitt varv och på 1980-talet hade han också några lärlingar.

Gösta Johanssons varv

Idag är varvet ett museum som drivs av Kulturföreningen Gösta Johanssons varv.

Fiskebåtar byggda av Julius Johanssons båtbyggeri i Brattås, namn, byggår, hemmahamn, köpare

  • Korpen, 1907, ??, ?? (från 1910 LL 820 Korpen, hemmahörande i Smögen, Hilmer Niklasson)
  • UA 33 Polstjernan, 1919, Resteröd, Ödman
  • SD 14 Lyn, 1931, Öddö, Axel Johansson

Andra källor:

  • Blom, Bornmalm och Bång, Fiskebåtarna & Varven, 2002
  • Bornmalm, Bång och Fredriksen, Fiskebåtarna & Varven Skeppsbyggarna 2, 2016
  • Eva Borge och Margareta Bremertz, Båtbyggare på Orust, 2018