Båtvarv i Svineviken

1786 kom Samuel Mattiasson till Svineviken och började bygga skepp och båtar. Han efterträddes som båtbyggare av sonen Mattias Samuelsson som i sin tur efteträddes av Martin Mattiasson. Han sons Johannes Mattiasson var dock smed men en bror, Anders Mattsson (egentligen Martinsson) var båtbyggare. Han flyttade senare till Kungsviken där han blev en av de riktigt stora båtbyggarna. Han tillhörde en familj som byggt båtar i 5 generationer. Han var bror till Johannes Martinsson.

Johannes Martinsson var far till Karl, Gustav, Torsten och Eric Martinsson som 1946 startade Bröderna Martinssons varv i Svineviken. De satsade på nybyggnation av träbåtar, både segel- och motorbåtar. De byggde långedragsjullar, folkbåtar, kostrar, havskryssare, passbåtar med mera.

En femte bror, Martin Martinsson, var smed. Innan de startade sitt gemensamma varv hade de byggt småbåtar ihop med fadern. Karl och Gustav Martinsson hade dessutom arbetat på fiskebåtsvarv i Marstrand och Göteborg såväl som hos Hjalmar Johansson i Långedrag.

Sten Martinsson, son till karl Martinsson började arbeta på varvet som 13-14-åring och arbetade till pensionen. Johannes Martinsson, son till Martin Martinsson arbetade på varvet efter att ha gått båtbyggarskola men startade Båtgårdsvarvet, också det i Svineviken, år 1975 tillsammans med brodern Urban Martinsson.

När plasten slog igenom på 1970-talet bytte varvet inriktning. Nu utförde de träarbeten såsom reparationer och gjutformar till plastbåtsindustrin. Legoproduktion till de större varven utvidgades också. Dessutom satsade de på mastarbeten och motorreparationer, vilket än idag är en viktig del av varvets verksamhet. Under den här perioden blev också vinteruppläggning av båtar alltmer betydelsefullt. 

Idag har varvet 6 anställda och heter Bröderna Martinsson Varv AB med Håkan Martinsson, son till Torsten Martinsson, och Jens Henrik Gunnarsson som styrelse och ägare.

Idag finns det dessutom ytterligare en Martinsson som är båtbyggare i Svineviken och han har Ingemar Martinssons Båtbyggeri.

Arvid Karlsson och hans bror Gustav Karlsson började bygga båtar hos sin far Karl Oskar i Rånäs. Där byggde de främst fraktbåtar av olika slag. De två bröderna flyttade varvet till Svineviken år 1914 och själva flyttade de också dit efter att ha köpt en gård år 1917. De byggde från början fiskejakter och sedan Långedragsjullar.

Deras söner Otto och Ingwald Karlsson (söner till Arvid Karlsson) såväl som Gunnar, David och Hugo Karlsson (söner till Gustav Karlsson) blev båtbyggare på varvet som 1944 bytte namn till Svinevikens båtvarv Bröderna Karlsson & Söner. Varvet byggde främst fritidsbåtar av olika slag.1985 upphörde verksamheten vid varvet.

Karlssons båtvarv i Svineviken

En annan tidig båtbyggare i Svineviken var (Johan) Hilmer Johansson (J.H. Johansson) som byggde flera båtar som kom att användas i fisket. Han byggde galeaser, jakter och andra lite skepp för att användas till fraktfart.

Fiskebåtar byggda av Hilmer Johansson

  • Thalia, 1898, Lysekil, Johan Emil Lindbom (från 1910 som L 651 Thalia i Grundsund med Lars Isaksson som ägare)
  • Elin, 1907, Hovenäset, Axel Johansson (från 1911 som MD 310 Elin i Skärhamn med Carl Oskar Pettersson som ägare)
  • Blenda, 1910, Lysekil, ?? (från 1920 som SD 507 Blenda i Kämpersvik med Gustav Jansson som ägare)

Andra källor:

Eva Borge & Margareta Bremertz, Båtbyggare på Orust, 2018