En sajt om fiskebåtar

Etikett: Kvass

HG 1354 Hajen

Båten byggdes av Karl Jönsson i Råå ca 1919 för att användas som bogserbåt för Helsingborgs hamn, men såldes i stället till fiskare i Viken.

Ejdern

En kvass (kvase) som var byggd i Danmark, men köptes från fiskesamhället Råå söder om Helsingborg till Gravarne år 1903.

GG 303 Svanen

Byggd i Råå 1907 som GG 303 Svanen (ibland anges namnet som Svan) för Johan Nyfeldt, Nils Fhager, Nils Jonasson och Johannes Nilsson på Donsö.

GG 496 Anny

Levererad till bröderna Conrad och Aron Carlsson samt Lonch Nilsson på Styrsö år 1911. Byggd för snurrevadsfiske och var troligen en så kallad kvass

GG 159 Thomas

GG 159 Thomas var hemmahörande på Styrsö-Tången kring år 1900. Det var en kvass, dvs en båt med inbyggd sump för att kunna transportera levande fisk

GG 706 Otine

GG 706 Otine var en kvass som fiskade med snurrevad. Hemmahörande på Styrsö-Tången. Ägare vara Ingvald och Zander Kjellberg, Percy och Karl Pettersson

Salem

Salem var en så kallad kvass eller kvase, dvs en fiskebåt med inbyggd sump som kunde transportera levande fiske. På norska kallas en sådan båt idag för brønnbåt.

GG 157 Emma

Fiskebåt som sannolikt byggdes 1898 för Nils Friberg på Styrsö. Troligen byggd i Danmark. En så kallad kvass (kvase) som var utrustad med inbyggd sump.