En sajt om fiskebåtar

Etikett: Kvase

HG 1354 Hajen

Båten byggdes av Karl Jönsson i Råå ca 1919 för att användas som bogserbåt för Helsingborgs hamn, men såldes i stället till fiskare i Viken.

Ejdern

En kvass (kvase) som var byggd i Danmark, men köptes från fiskesamhället Råå söder om Helsingborg till Gravarne år 1903.