Bolinders

Jean Bolinder (1813-1899) var 1829 elev hos Gustaf Broling (bergsråd, 1766-1838) i Stockholm och anställdes 1834 som verkmästare i kungliga myntverket. Jernkontoret tilldelade honom flera priser för maskinkonstruktioner och 1840 fick han ett stipendium av Jernkontoret och Kommerskollegium, som han använde till studier av verkstadsindustrin (”järnmanufakturen”) i England och Skottland tillsammans med sin bror Carl Gerhard Bolinder (1818-1892) åren 1841-1844. Innan resan hade Carl Gerhard Bolinder arbetat vid Samuel Owens verkstad i Stockholm, därefter i Motala verkstad och senare i Kockums gjuteri i Malmö. Vid hemkomsten grundade de J. & C. G. Bolinders Mekaniska Verkstads AB vid Klara sjö på Kungsholmen i Stockholm. Jean Bolinder blev bolagets första direktör och var också lokalpolitiker i Stockholm.

Under de första årtiondena var produktionen inriktad på ångmaskiner, träbearbetningsutrustning och råoljemotorer för till exempel båtar och sågverk. Man producerade också olika sorters gjutna produkter som till exempel vedspisar, kaminer och köksutrustning som stekpannor, grytor, våffeljärn och köttkvarnar.  1897 hade företaget tagit fram en tvåtakts råoljemotor, en så kallad tändkulemotor, som blev en väldig framgång. På 1920-talet hade Bolinder en marknadsandel på 80% av världens alla motorer till fiskebåtar.

Vid slutet av 1800-talet dog de båda grundarbröderna och företaget togs över av Erik August Bolinder (1863-1930), son till Carl Gerhard Bolinder. Efter hemkomst från anställningar i USA och England blev han år 1888 VD i familjeföretaget. 1906 byggde företaget en ny större fabrik i Kallhäll och 1913 tillverkade de sin första traktor med en tvåtakts råoljemotor och 1919 fanns hela 1 900 anställda i hela företaget. Redan 1908 köpte de Bassholmens varv i Bohuslän för att installera och underhålla fiskebåtsmotorer.

Bolinders fabrik i Kallhäll 1913. Fotograf: Olle Malmberg. Public domain

Från 1927 styrdes företaget i praktiken av Kristoffer Huldt då Erik August Bolinder var sjuklig. År 1932 ersattes han i sin tur av civilingenjör Birger Dahlérus och grevarna Göran och Stellan Mörner som var gifta med varsin dotter till Erik August Bolinder. Stellan Mörner (1892-?) var gift med Elsa Bolinder och hade en rad styrelsuppdrag inom svensk verkstadsindustri, förutom i Bolinders också i SKF, Verkstads AB Herkules, Hesselman och STAL. Göran Mörner var gift med Dorothy Bolinder. Deras dotter Marianne Mörner (1918-?) gifte sig med Carl C:son Bonde (1914-?), ägare till att Sveriges största god, Ericsberg i Södermanland.

1932 delades företaget i två delar. Motor och traktortillverkningen slogs samman med Munktells i Eskilstuna och fick namnet Bolinder-Munktell. Tillverkningen av Bolinders motorer och traktorer flyttade till Munktells fabrik i Eskilstuna och de hette därefter Bolinder-Munktell. Tillverkningen av Munktells motorer övertogs av AB Jönköpings Motorfabrik som därefter tillverkade motorer med namnet June-Munktell. Det sammanslagna företaget blev Sveriges största tillverkare av tändkulemotorer och ägde Bassholmens varv i mellersta Bohuslän fram till 1946. Bolinder-Munktell var sannolikt också delägare i Marstrand Fishing Co Ltd i Grimbsy då detta företag via Bolinders beställde ett antal fiskebåtar vid svenska varv.

Resten av företaget fortsatte produktionen i Kallhäll under namnet Bolinders Fabriks AB. Under 1930- och 1940-talen tillverkade det senare företaget Trim utombordsmotor, diskmaskiner, sanitetsgods och emaljerade hushållskärl. Under 1950-talet tillverkade man mycket kylskåp och elspisar men konkurrensen från ElectroluxHusqvarna och Electro-Helios var svår. 1956 köptes Bolinders Fabriks AB upp av ett konsortium dominerat av Wallenbergkontrollerade AB Elektro-Skandia och kort därefter av AB Svenska Maskinverken, som då flyttade större delen av sin verksamhet till Kallhäll. VD för Bolinder var vid denna tid och fram till försäljningen genomförts fortfarande Birger Dahlérus (1891-1957) som varit personlig vän med Herman Göring och försökte sig på olika medlingsförsök under 2:a världskriget.

I slutet av 1970-talet köptes företaget upp av Götaverkens Ångteknik (senare Celsius Industrier). Verksamheten flyttades till Götaverken Ångtekniks anläggningar i Göteborg och lämnade fabriksområdet i Kallhäll tomt. 1980 var det slut på denna epok i Järfällas och Sveriges historia.

Bolinder-Munktell blev Sveriges största tillverkare av traktorer (BM) och ägdes huvudsakligen av Handelsbanken. Denna bank sålde år 1950 företaget till Volvo och bolaget fick då namnet Volvo BM. Idag är det fortfarande en del av Volvo och heter Volvo Construction Equipment.

Erik August Bolinders sonson är författaren Jean Bolinder (1935-).