Ö-varvet (Backmans Slip)

1899 etablerade Alfred Fredriksson från Göteborg en smedja på Öckerö. Samma år flyttade han med sin familj dit från Göteborg. I början av 1900-talet anlades en slip av Alfred Fredriksson och Anton Johansson på ett skär i den vik som senare skulle bli Öckerö hamn.

1916 flyttade Ernst Backman med familj från Marstrand där han arbetat på AB Marstrands Mekaniska Verkstad sen 1910. han arbetade dock även periodvis på detta företags verkstad på Gård i Göteborg där han förmodligen arbetat sen 1899 då han flyttade till Göteborg från Lysekil.

Exakt när Backman övertog varvsrörelsen är inte känt, kanske så sent som 1923 då Ernst Backmans Slip & Mekanisk Verkstad nämns för första gången men det kan ha skett redan 1916. År 1924 anlades en ny upphalningsslip på Öckerö norr om hamnviken för att kunna underhålla och reparera lite större båtar. Alfred Fredriksson byggde även en ny smedja i anslutning till den nya slipen vilket även Valfrid Johansson gjorde medan Karl Svensson etablerade ett plåtslageri. De två sliparna användes parallellt till 1929 då Öckerö hamn började byggas. Öckerö hamn stod klar 1933.

Vid mitten av 1920-talet blev Ernst Backman representant för Motorfabriken Seffle.

Varvet byggde inte själv några träfiskebåtar, men från 1945 till 1960 gjorde grannvarvet som låg strax öster om Backmans anläggning, Öckerö Båtvarv, det. Det varvet började anläggas 1943 med syfte att bygga träfiskebåtar. Ernst Backmans slip monterade motorer och utförde andra mekaniska arbeten på de båtar som byggdes på grannvarvet.

År 1945 tog sönerna Gösta och Hugo Backman över verksamheten och företaget sysselsatte då mellan 5 och 10 personer. Det bytte också namn till Öckerö Slip & Mekaniska Verkstad Bröderna Backman i samband med ägarbytet. Hugo Backmans son Vimar Backman blev samtidigt kamrer i företaget

1958 slöts ett avtal med June-Munktell (Jönköpings Motorfabrik) om installation av deras dieselmotorer i fiskebåtar.

Rune Backman tog över sin far Gösta Backmans andel i varvet år 1966. Året efter blev David Oscarsson från Åstol delägare i varvet. 1973 blev firman till Ö-varvet AB med Rune Backman och David Oscarsson som ägare. Företaget utvecklades därefter med en ny slip, nya lokaler och bryggor.

År 1975 köptes Berg & Johanssons varvsanläggning på Hönö samtidigt som också AB Hamnens Motorverkstad på samma ö övertogs. Varvet på Hönö drevs en tid av dotterbolaget Nya Hönö Varv AB

Ett nytt bolag som övertog namnet Ö-varvet AB bildades 1987 ägt av Rune Backman och hans söner samt David Oscarsson och dennes söner. Familjen Oscarsson sålde sina aktier i företaget år 1988 för att istället bli ägare av Tankcleaning AB, ett företag som Oscarsson engagerade sig i 1985.

Fjärde generationen Backman; Peder, Örjan och Jonas Backman tog över företaget 1990. Bolaget sysselsatte då 17 personer.

Åren 1991-1996 moderniserades anläggningen på Öckerö med nya kontor och verkstadsbyggnader. 1997-98 byggdes anläggningen på Hönö (Berg & Johanssons gamla anläggning) ut för att underlätta produktionen på Öckerö samt höja kvaliteten på arbetet ytterligare. Den gamla varvsanläggningen revs.

Under åren 2000-2001 har hamnen på Öckerö fördjupats till 6.5 meter samt en ny slip anlagts för fartyg upp till 900 ton. Kajer har byggts runt varvet samt planering för kommande nyetableringar av kajområden har projekterats.

Under våren 2006 flyttade företagets elverkstad, motorverkstad samt MarinWests verksamhet in i nyrenoverade lokaler (tidigare tillhörande Öckerö Båtvarv) efter att dessa anpassats till Ö-varvets behov.

Anläggningen på Öckerö har genom förvärv också utökats med ytterligare 26 000 m2 mark och vatten. Marken har gett möjlighet att samtidigt torrsätta ca 15 båtar/fartyg upp till 150 ton, vilket möjliggör större kapacitet speciellt vår- och sommartid.

Under 2009 byggdes en ny fartygshall större fartygshall för ökad möjlighet till inomhusarbeten med båtar/fartyg upp till 150 ton. Ett helt nytt projekt- och kontorscentrum ingick också i denna byggnad.

Idag sysselsätter företaget drygt 80 personer. Verksamhet bedrivs på Öckerö och Hönö och har breddats med en nybyggnadssida samt tillverkning och försäljning av trål och fiskevinschar. Företaget bygger idag en och annan fiskebåt i stål.

Företaget har idag personal i alla de yrkesgrupper som behövs för att serva kunder inom den kommersiella sjöfarten upp till 900 ton. Kundunderlaget är huvudsakligen Svenska fiskeflottan, Marinen, Kustbevakningen, kusttonnage, Strömma, Styrsöbolaget, Lots-Bogser flottan, Öckerö Kommun, Vägverkets färjor samt fartyg med Scania eller Caterpillar-motorer.

Ö-varvet ingår i en företagsgrupp vid namnet Öckeröborgen AB som totalt har 140 anställda. Ägare till företaget är fortfarande familjen Backman och i styrelsen i koncernens moderbolag sitter Johan Wilkens, Örjan Backman, Peder Backman och Jonas Backman.

Förutom Ö-varvet AB ingår även Maringruppen Karlskrona AB inklusive Hasslö Varv AB samt ett antal återförsäljare i Power House Holding AB i koncernen.

Förutom varvsverksamhet finns också en verkstad på Hönö där vinschar etc tillverkas, företaget sysslar med försäljning av trål- och fiskevinschar och säljer nautisk utrustning av olika slag. Företaget är i stor utsträckning ett underhålls- och reparationsvarv. De flesta större svenska fiskebåtar på Västkusten tycks besöka varvet med jämna mellanrum. Hasslö Varv  som startades 1927 och länge ägdes av familjen Olsson med ett 20-tal anställda har en liknande position på syd- och östkusten även om Marinen, Kustbevakning och Sjöfartsverket där är de största kunderna.

Ö-varvet har dock byggt ett antal fiskebåtar såväl som militära fartyg.

Fiskebåtar som fick June-Munktell dieselmotorer inmonterade (ej komplett)

 • GG 414 Nordanland, 1961
 • GG 405 Svanfors, 1966
 • GG 183 Ringenäs, 1967
 • GG 108 Najaden, 1967
 • GG 862 Pamir, 1968

Fiskebåtar byggda på Ö-varvet

 • GG 787 Skandia, 1988, Öckerö, Mats Palm och Jan Olsson, skrov från Sydväst Stålbåtar AB i Kallhäll
 • GG 39 Rossö, 1988, Rörö, Åke Lundgren, Folke Olausson och Sterner Lundgren, skrov från Sydväst Stålbåtar AB i Kallhäll
 • GG 774 Clupea, 1991, Öckerö, Anders Antonsson, Aste Karlsson och Eisten Arnesson
 • GG 39 Rossö, 1995, Rörö, Fiskebåten Rossö HB (Sterner Lundgren & Folke Olausson) skrov från Specialmontage i Huddinge AB
 • GG 181 Västerland, Hönö, 1997, Kjell och Håkan Sörensson, skrov från Gryts varv
 • GG 237 Marika, Hönö, 1997, Hasse Alexandersson, skrov från TJ Svets AB i Skara
 • GG 787 Skandia, Öckerö, 1998, Mats Palm, skrov från Midos i Härnösand
 • GG 981 Ocean, Fotö, 1999, Ronald, Samuel och Ruben Ludwigsson
 • GG 73 Ingun, Fotö, 2000, Fiskeri AB Ingun (bröderna Robert, Per-Olof och Ingvar Ivarsson), skrov från Ö-varvets filial på Hönö
 • GG 392 Strannefjord, Öckerö, 2000, Stefan Corneliusson och Jörgen Hansson, skrov från Ö-varvets filial på Hönö
 • GG 781 Sandefjord, Fotö, 2000, Åke Johansson och Mats Jansson, skrov från Ö-varvets filial på Hönö
 • GG 32 Danavik, Öckerö, 2001, skrov från Ö-varvets filial på Hönö
 • GG 70 Marie, Rörö, 2005, Börje Johansson, skrov från Bredgaard Bådeværft, Sakskøbing
 • GG 29 Tristan, Rörö, 2005, Fiskebåten Rossö HB, skrov från Bredgaard Bådeværft, Sakskøbing
 • GG 181 Västerland, Hönö, 2010, Västerland AB, skrov från varv i Polen

Källa: Bornmalm, Bång, Carlsson och Ingvarsson, Ö-varvet 100 år 1916-2016, 2017