Berg & Johansson

Slip och mekanisk verkstad som anlades på Hönö år 1925. Grundare var Ernst D. Berg, bror till J.W. Berg som drev varv på Hälsö och James Johansson. Ernst Berg hade tidigare arbetat på Knippla varv 1910-12 på ett varv i Smögen 1912—13, på Skandiaverken i Lysekil 1914 och på broderns varv på  Hälsö 1915—25.

Berg & Johansson AB byggde inga fiskebåtsskrov, men slututrustade fiskebåtar efter att de byggts på andra varv, tillverkade vinschar och trummor samt annan utrustning. Viktigaste delen av verksamheten var dock underhåll och reparationer. De förmedlade också fiskebåtsaffärer och ägde periodvis fiskebåtar som de hyrde ut till fiskare.

James Johansson avled 1940 varvid verksamheten helt övertogs av Ernst D. Berg och hans son Gustav Berg. Även sonen Erling Berg arbetade på varvet men han dog redan 1953.

1947 hade företaget 20 anställda och samarbetade troligen med Backmans slip på Öckerö (idag Ö-varvet).

Åren 1974-75 arrenderades varvsanläggningen av AB Ljungsvik & Carlsson via dotterbolaget Hönö Varv AB, Ljungsvik & Carlsson ägde också Hälsö Varv AB (tidigare J.W. Bergs varv).

Företagets verksamhet köptes 1975 upp av Ö-varvet på Öckerö. Samtidigt köpte Ö-varvet också upp AB Hamnens Motorverkstad som ägdes av Rune och Kent Sörensson.De två företagen slog ihop och blev Nya Hönö Varv AB. Verksamheten bestod av underhåll och reparationer av träfiskebåtar.

1996 rvas varsvanläggningen och istället byggdes en ny anläggning med en stor skrovhall där det byggde skrov till fiskebåtar. Reparations- och underhållsverksamheten såväl lades ner. Skrovbyggandet utgjorde en del av moderbolaget Ö-varvets verksamhet och dotterbolaget NYa AB Hönö Varv tycks ha avvecklats.

Än idag är det en del av Ö-varvets verksamhet. Där tillverkas skrovdelar, styrhytter och andra stålkonstruktioner som sen används på Ö-varvets anläggning på Öckerö för montage på båtar etc.

Hönö Klova
Hönö Klova, Ö-varvets anläggning (Bergs slip) till höger i bild.

Fiskebåtar som beställdes av Berg & Johansoon och eventuellt färdigställdes på Berg & Johansson, namn, år, hemmahamn, köpare

 • GG 309 Gullmarn, 1933, Fotö, August Carlsson och Anders Andersson (Båtsvik) (byggd i Skredsvik)
 • LL 767 Västerland, 1948, Åstol, Werner, Wolmar och Henry Johansson (Wernhamn) samt Torsten Olsson (byggd på Hälleviksstrands varv)
 • GG 324 Thalona, 1949, Hönö Klova, Georg, Stig, Gösta och Gunnar Johansson (byggd på Hälleviksstrands varv)
 • LL 537 Gullskär, 1950, Dyrön, Karl-Erik, Harald och Hans Karlsson samt Edvard och Sören Olsson (byggd på Hälleviksstrands varv)
 • GG 886 Boren, 1951, Hönö Röd, Olof, Stig och Sven-Åke Leonardsson (byggd på Hälleviksstrands varv)
 • GG 479 Ryvingen, 1955, Hönö Röd, Helge Carlsson (byggd på Hälleviksstrands varv)
 • GG 402 Britta, 1956, Hönö Röd, Gustav Karlsson (byggd på Hälleviksstrands varv)

Fiskebåtsskrov som byggdes för båtar som färdsigställdes på Ö-Varvet, Öckerö

 • GG 73 Ingun, Fotö, 2000, Fiskeri AB Ingun (bröderna Robert, Per-Olof och Ingvar Ivarsson)
 • GG 392 Strannefjord, Öckerö, 2000, Stefan Corneliusson och Jörgen Hansson
 • GG 781 Sandefjord, Fotö, 2000, Åke Johansson och Mats Jansson
 • GG 32 Danavik, Öckerö, 2001

Andra källor:

 • Bornmalm, Bång, Carlsson och Ingvarsson, Ö-varvet 100 år 1916-2016, 2017
 • Blom, Bornmalm och Bång, Fiskebåtarna & Varven, 2002