Hälleviksstrands varv

Hälleviksstrands Slip & Varv grundades 1905 av Oscar Augustsson (1854-1932) som föddes på gården Röd i närheten av Hälleviksstrand. Familjen hade tvingats från gården  när fadern dog 1862. 1872 gick Oscar Augustsson till sjöss. 1879 gifte han sig med Inger Maria Jakobsdotter (1852-1935) och fortsatte arbeta till sjöss. 1883 gick han iland och arbetade därefter på Kustens varv i Göteborg där han lärde sig bygga kravellbyggda skepp.

1889 flyttade hela familjen till Hälleviksstrand dit familjen stuga flyttats från Grinnestaden i Röd. Han arbetade med reparation och underhåll av fartyg som kölhalades på holmarna Travleskär och Gålgårdsskär utanför Hälleviksstrand. 1891 köpte han tillbaka släktgården i Röd och strax före sekelskiftet hyrde han ett magasin i Hälleviksstrand för snickeri- och båtbyggeriverksamhet. Kring 1900 började han med underhåll av kuttrar och för att slippa kölhala dem så byggde han 1905 en slip i Gulkullevik en bit från samhället. Firman hade till en början namnet Oscar Augutsson & Söner. Företaget kom med start 1905 att installera motorer i många gamla segelkuttrar och andra båtar. 1910 färdigställdes det första nybygget, en tullbåt till Kustbevakningen. Som ett komplement til varvsverksamheten bedrev friman också fiskeriverksamhet.

Från 1915 byggde varvet om allt fler kuttrar till modernt fiske, Kuttrarna förbyggdes, dvs byggde om kraftigt ovanför vattenlinjen, blev både längre och mer sjövärdiga. Vid samma tid började firman också bygga fiskebåtar. Efter en tid kunde Oscar Augustsson lösa ut den andre delägaren, Ludvig Arvidsson, i firman. År 1915 fanns 15 anställda vid varvet. I början av 1920-talet uppfördes en mekanisk verkstad och på 1930-talet anlades en stenkaj.

Hälleviksstrands Slip & Varv
Hälleviksstrands Slip & Varv. Okänd fotograf

När Oscar Augustsson dog 1932 tog barnen August, Wilhelm, Joakim och Olga över verksamheten. Företagsnamnet blev nu Firma Oscar Augustssons söner. Några år in på 1930-talet upphörde nybyggnadsverksamheten på varvet medan reparations- och underhållsarbeten blev vanligare. Motorinstallationer i tidigare segelfartyg var också en viktig verksamhet. Varvet moderniserades kraftig under samma tid och i början av 1940-talet återupptogs nybyggnadsverksamheten. Reparations- och underhållsverksamheten fortsatte dock vara av stor betydelse. En båthall byggdes i samband med en order på isländska fiskebåtar år 1944.

Under 1950-talet fick varvet problem med motorinstallationerna. Motorerna blev allt större och det gick inte att transportera dem till varvet. De fick då installeras i Göteborg dit skroven bogserades. På hemresan från Göteborg installerades sedan hytterna av lättmetall när de började ersätta hytter av trä. Detta skedde vid varven i Marstrand eller i Djupvik. Vid denna tid arbetade omkring 20 personer vid varvet.

År 1960 ombildades Hälleviksstrand Slip & Varv till aktiebolag och varvet togs över av ägarnas söner. År 1963 byggdes en ny brygga. Varvet fick därmed en ganska stor ägarskara. i motsats till flera andra varv började varvet inte tillverka ståltrålare och lyckades håll igång bygget av träfiskebåtar ända till 1967 då varvet fick problem då en kunde som beställt en lustjakt inte kunde betala räkninagrna. Den ofärdiga båten blev stående på slipen under lång tid, orsakade ekonomiska problem och förhindrade att andra byggen kunde genomföras.

1971 fick varvet dock en order på en minsvepare från Marinen vilket möjliggjorde fortsatt verksamhet. Vid varvet arbetade då delägarna, Bror Oscarsson, Nils Oskarsson, Arvid Oskarsson och Ivar Oskarsson samt en person till, Nils Andersson. Christer Oscarsson, son till Bror Oscarsson, började också arbeta på varvet i samband med beställningen från den svenska Marinen. Ytterligare 4 personer kunde också anställas. En viss nybyggnadsverksamhet fortsatte vid varvet som 1976 hade 6 anställda varav 4 var delägare; Bror Oscarsson, Christer Oscarsson, Nils Oskarsson och Nils-Rune Oskarsson (son till Nils). Huvudverksamheten var dock underhåll och reparation av träbåtar. 1983 levererades den sista fiskebåten, en häcktrålare av trä. Idag har företaget två verksamheter, uppläggning och förvaring av fritidsbåtar samt reparation av träbåtar, både skutor, fiskebåtar och andra. Det är det sista kvarvarande träbåtsvarvet i Bohuslän.

Idag heter företaget Hälleviksstrands Varv AB och har 7 anställda. Ägare är Christer Oscarsson och Nils-Rune Oskarsson.

Fiskebåtar byggda på Hälleviksstrands Slip & Varv, namn, år, hemmahamn, köpare

GG 602 Märta, 1914, Styrsö, Carl Carlsson (Carlund), Andreas Carlund, Nils Carlund, Ernst Carlund och Robert Carlund
LL 978 Bris, 1915, Mollösund, Olof Isaksson, Olof Larsson och Frans Albert Isaksson
GG 673 Sylvia, 1916, Styrsö, Alfred Andreasson, Jonas Johansson och Carl Alban Carlsson
GG 668 Alva, 1916, Göteborg, Axel Andersson och Sven Dahlin
LL 1050 Freja, 1916, Mollösund, Adolf Svensson, Wilhelm Tärnberg, Axel Eriksson, Mathias Samuelsson, Axel Carlson, Assmund Strandberg, Johanne Bengtström, Elis Magnusson, Jakob Karlsson och Axel Pettersson
GG 737 Elsa, 1917, Donsö, Karl Malmborg
LL 330 Coriola, 1917, Mollösund, Axel Bergström
GG 812 Zita, 1918, Hönö-Klova, Johan och Albert Johansson samt Mandel Karlsson (Sörensson)
MD 354 Eros, 1918, Åstol, Linus och Alfred Gustafsson, Arvid Carlsson, Oskar och Fritz Mattsson

LL 140 Verdandi, 1920, Mollösund, Patrik & August Persson
MD 441 Dalia, 1925, Åstol, Olof Andersson, Joel och Arvid Johansson samt Louis Larsson
MD 449 Tana, 1926, Åstol, Oskar Olofsson (Hallberg), Frans och Albin Karlsson, Anders G Andersson samt Artur Paulsson
LL 526 Lilly, 1926, Fisketången, Wilhelm Larsson och Gottfrid Karlsson
LL 607 Fylgia, 1927, Fisketången, Helge Andersson och Olof Martinsson
LL 912 Marconia, 1927, Fisketången, Oskar, Albert och Henrik Karlsson (Rodin)
LL 634 Valencia, 1927, Gravarne, Karl Karlsson (Wallin) och John Alfredsson
LL 118 Brittana, 1928, Fisketången, Ivar Alfredsson och Albert Johansson
Bolinder IX, 1928, Stockholm, J & C.G. Bolinders Mekaniska Verkstads AB
GG 112 Nife, 1929, Öckerö, Karl och Janne Simonsson samt Ernst Alexandersson
Bolinder X, 1929, Stockholm, J & C.G. Bolinders Mekaniska Verkstads AB
LL 1047 Valborg, 1929, Stocken, Jacob Andersson d.y.

GG 136 Ceylon, 1930, Hönö-Röd, Fritz Edvardsson och Alf Karlsson
LL 448 Albion, 1930, Fisketången
GG 152 Ella, 1930, Styrsö, Axel och Arthur Johansson
LL 932 Windy, 1930, Gravarne, Rudolf, Verner och David Kristiansson
GG 172 Gunfi, 1930, Hönö-Klova, August Karlsson (Listerberg) och Berner Alexandersson
GG 178 Condor, 1931, Hönö-Röd, Emanuel Karlsson
LL 1047 Zaida, 1931, Stocken, Jakob Andersson d.y.
GG 187 Ronny, 1931, Öckerö, Gunnar, John och Verner Palm samt Folke Nicklasson
LL 635 Judith, 1932, Gravarne, Hylow, David, Nils och Bengt Bengtsson
MD 404 Atlantic, 1932, Åstol, Oskar Kjellberg
GG 228 Rymo, 1932, Rörö, Gottfrid, Bror och Verner Ryberg samt Johan Hilmer Olsson
LL 122 Ruth, 1933, Mollösund, Ernst och Rikard Bernhardsson
LL 911 Björn, 1933, Gravarne, Olof, Sterner och Verner Carlsson
SD 846 Paulona, 1934, Tjärnö,
SD 34 Diana, 1935, Nordkoster, Axel Algot Johander och Sigvard Carlgren

LL 103 Caparen, 1941, Gravarne, Karl Andreasson, Henry Hansson, Knut Andersson och Karl-Allan Karlsson
LL 545 Betty, 1942, Gravarne, Ernst Carlsson (Bennis) samt Karl-Henry, Rolf och Bernt Bennis
LL 78 Nordvåg, 1942, Klädesholmen, Rune Johansson, Albert Andreasson (Fager) och Edgar Fager
GG 346 Libanon, 1943, Öckerö, Vilhelm Utbult, Karl-Gunnar Berntsson och Helge Samuelsson
GG 361 Santos, 1943, Hönö-Heden, Robert Antonsson, Bertil Edvardsson och Harry Ivarsson
GG 503 Öland, 1944, Hönö-Röd, August, Uno och Karl-Olof Korneliusson samt Hjalmar Karlsson
GG 218 Västfjord, 1944, Fotö, Harry, John, David och Gunnar Gustafsson
LL 733 Sunnanland, 1945, Åstol, Oskar, Charles och Knut Mattsson samt Torsten Olsson
SK 1 Sæmundur, 1946, Saudarkrokur (Island)
TH 40 Petur Jonsson, 1946, Husavik (Island)
NK 1 Godaborg, 1946, Neskaupsatdur (Island)
LL 290 Nordanland, 1946, Åstol, Linus och G.L.M. Gustafsson, C.A. Carlsson. K.G.A Arvidsson och L.H.E. Larsson
LL 564 Albatross, 1947, Åstol, Oskar och K.H.O. Karlsson samt L.C.O. Gustafsson
RE 3 Stjarnan, 1947, Reykjavik (Island)
GG 121 Liberty, 1948, Styrsö, Oscar Gerle
LL 767 Västerland, 1948, Åstol, Werner, Wolmar och Henry Johansson (Wernhamn) samt Torsten Olsson
GG 218 Västfjord, 1948, Fotö, Harry, John, David och Gunnar Gustafsson
GG 490 Vingaland, 1948, Fiskebäck, Sterner och Alvar Johansson samt Hilding Jonsson
LL 314 Zenith, 1949, Mollösund, Mårten, Bertil och Anders Skantze
GG 856 Ceylon, 1949, Fotö, August och Alf Jansson samt Emil Börjesson
GG 324 Tahlona, 1949, Hönö-Klova, Georg, Stig, Gösta och Gunnar Johansson

GG 280 Sländan, 1950, Fotö, Gunnar Börjesson
LL 733 Midway, 1950, Åstol, Knut Lennart, Charles och Oskar Mattsson samt Lars Larsson
LL 537 Gullskär, 1950, Dyrön, Karl Erik, Harald och Hans Karlsson samt Edvard och Sören Olsson
GG 886 Boren, 1951, Hönö-Röd, Olof, Stig och Sven-Åke Leonardsson
MPT-1045, 1951, Klaipeda (Sovjet)
LL 607 Fylgia, 1954, Fisketången, John, Helge och Kurt Andersson samt Karl och Leif Helgesson
LL 385 Brill, 1955, Åstol, Alrik och Roland Johansson, Lars Larsson och Bernt Berntsson
GG 479 Ryvingen, 1955, Hönö-Röd, Helge Carlsson
Südheide, 1956, Bremerhaven (Tyskland)
GG 402 Britta, 1956, Hönö-Röd, Gustav Karlsson
GG 158 Luna, 1957, Knippla, Bruno och Windy Falkman samt Sven Johansson
LL 705 Arkö, 1957, Dyrön, Evert och Algot Pettersson samt Arne och Stig Aronsson
SD 420 Lagun, 1957, Styrsö (Strömstad), Rune Niklasson, Axel Johansson och Karl-Evert Danielsson
LL 283 Portland, 1958, Klädesholmen, Curt Andersson, Lars-Erik Larsson, Erik Johansson och Arne Öhrberg
LL 736 Pater Noster, 1959, Åstol, Frans, Holger och Östen Olsson, Olof Johansson samt Sven Karlsson
LL 370 Östanvåg, 1959, Rönnäng, Olof och John Olsson, Emil Sandberg, Herbert Rutgersson samt Manfred Andersson

GG 166 Mariana, 1960, Hönö-Röd, Ingvar, Ingemar och Ove Corneliusson samt Einar Midefelt
LL 314 Zenith, 1960, Mollösund, Sigward Carlsson (Knippla Skeppsvarv) som sålde till Anders, Bertil och Malte Skantze
GG 210 Junis, 1961, Knippla, Karl-Olof, Donald, Evert och Erling Karlsson
LL 487 Nordfors, 1961, Rönnäng, Arne, Kurt, Olof och Sven Olsson
LL 714 Shetland, 1962, Mollösund, Karl-Erik Larsson, Olof och Bengt Olle Olsson samt Jean Andersson
GG 305 Klondyke, 1963, Hönö-Röd, Uno Korneliusson, Hans och Ove Johansson
GG 481 Halsvik, 1963, Styrsö, William och Karl-Otto Nilsson, Hans Kristensen, Lars Larsson
SD 497 Garm, 1963, Resö, Allan och Sven Olof Olsson samt Sune Allansson
GG 705 Arkö, 1964, Dyrön, Evert och Algot Pettersson samt Arne och Stig Aronsson
LL 875 Måseskär, 1964, Mollösund, Östen och Tommy Persson samt Bengt Axelsson
GG 578 Carmita, 1965, Kyrkesund, Gunnar Jansson och Arne Andersson
GG 41 Polarö, 1966, Öckerö, Henry, Sanfrid, Aste, Morgan och Per Åke Börjesson

LL 389 Kristina, 1979, Käringön
LL 41 Risö, 1984, Bohus-Malmön
VG 25 Almy West, 1984, Båtfjorden (Bua), Torkelssons HB (Henry, Ingemar och Henrik Torkelsson)

Förbyggda kuttrar Hälleviksstrand Slip & Varv

LL 491 Rudolf, 1915, Edshultshall
LL 493 Lilly, 1920, Gullholmen
LL 868 Mizpah, 1920, Mollösund
Autentic (Odd, Od), 1922, Rossö
Majken (Garfield), 1923, Bleket
LL 278 Seagull, 1927, Mollösund
LL 228 Mörvenol, 1933, Edshultshall
MD 76 Maud, 1934, Kyrkesund (enligt andra uppgifter 1935)
LL 245 Prins Carl, 1934, Ellös
Fenby, 1935
Primrose, 1935, Grundsund (enligt andra uppgifter 1936)
LL 515 Harry, 1935, Grundsund (enligt andra uppgifter 1937)
LL 195 Dollar (Gunnar), 1936, Edshultshall
LL 220 Pride of the Ocean, 1936, Långesjö
Hilde, 1936, Edshultshall
LL 207 Minnie, 1937, Gullholmen
LL 36 John Morley, 1937, Grundsund
LL 178 Civil Lord, 1937, Mollösund (enligt andra uppgifter 1932)
SD 312 Lord Nelson, 1938, Rossö
LL 316 Conquest, 1938, Gullholmen (enligt andra uppgifter 1939)
LL 211 Nil Desperandum, 1939, Gullholmen
LL 508 Prins Valdemar, 1939, Skärhamn
LL 328 Mersey, 1939, Mollösund
LL 491 Rudolf, 1939, Edshultshall (andra gången)
SD 449 Shamrock, 1940, Björnäs
Sunbeam, 1943, Väjern (enligt andra uppgifter 1944)
SD 505 Diligence, 1944, Hamburgsund

Lord Nelson på slipen i Hälleviksstrand
SD 312 Lord Nelson på slipen i Hälleviksstrand, sannolikt 1938. Public Domain

Källor:
Blom, Bornmalm, Bång, Fiskebåtarna och Varven, 2002
Bornmalm, Bång och Fredriksen, Fiskebåtarna & Varven  Skeppsbyggarna 2, 2016
Åke Eriksson, Hälleviksstrands Slip och Varv, Träbiten 106, 1999