En sajt om fiskebåtar

Etikett: R-376-A Spannholm

GG 63 Zenit

Byggdes 1936 efter beställning från AB Bolinder-Munktell för The Marstrand Fishing Co Ltd i London som GY 204 Gipsy Love (Gypsy Love).