En sajt om fiskebåtar

Etikett: LL 207 Erna

LL 207 Erna

Tre galeaser i Ulebergshamn 1957, på östra sidan av stenkajen. Från kajen räknat: LL 695 Zeus, LL 207 Erna och…