En sajt om fiskebåtar

Etikett: Carstensens Skibs- og Baadebyggeri

LL 161 Svan (2008)

Byggd som KR 203 Randi för ägare i Korsør. Ursprungligen byggd som garnfiskebåt som också fiskade med backor (långrev, långlinor).