June-Munktell

Jönköpings Mekaniska Werkstads AB (JMW) grundades 1860 som Jönköpings Gjuteri och Mekaniska Werkstad av bröderna Johan Edvard Lundström och Carl Frans Lundström samt järnhandlaren Frans Gustaf Sandwall. Den främsta anledningen till gjuteriets tillkomst var att ägarna behövde snabbt behövde få fram reservdelar till maskinerna i Jönköpings Tändsticksfabrik som de två bröderna också ägde. Övrig produktion såldes av Sandwall. 1863 blev Sandwall ensam ägare till det som i folkmun var känt som Sandwallska gjuteriet.

Företagets produktion utgjordes från början av olika enklare typer av gjutgods såsom staket, fönsterkarmar, spisar och trädgårdsmöbler riktade till privatkunder. Efter 1866 skedde en snabb expansion och fläktar, turbiner, ångpannor togs in i sortimentet. Den första ångpannan framställdes 1879. 1880 byggdes en ny för tiden synnerligen stor verkstadsbyggnad.

När Sandwall avled 1897 bildade arvingarna året därpå Jönköpings Mekaniska Werkstads AB med äldste sonen John Sandwall (1867–1954) som verkställande direktör.

Vid samma tid började JMW bygga ångfartyg av olika typer på egen slip. Från 1882 till 1907 tillverkades sammanlagt 31 ångfartyg, däribland flera passagerarångare som Motala Express 1895. Därefter övergick företaget till att tillverka elektriska kraftcentraler och från 1905 också maskiner för pappers- och cellulosaindustrin. Denna tillverkningsgren avyttrades 1912 till Karlstad Mekaniska Werkstad, då JMW hade full sysselsättning med tillverkning av ångpannor, turbiner och tändkuleoljemotorer (råoljemotorer). Vid denna tid var JMW ett av Sveriges största verkstadsindustriföretag.

För motortillverkningen av motorer med märkena June och J.M. byggdes en separat fabrik. Sistnämnda tillverkning avskiljdes 1921 efter moderbolagets konkurs och drevs av AB Jönköpings Motorfabrik. Detta företag tillverkade även motorlokomotiv, ångmaskiner, kolvpumpar och lastoljepumpar.

Företaget rekonstruerades och år 1929 övertogs det 1917 grundade Juneverken i Bankeryd. Under 1930-talet blev JMW en ledande svensk tillverkade av ångpannor. Det hade länge tillverkat olika pumpar och 1929 inköptes Luth & Roséns Elektriska AB:s tillverkning av så kallade Ludwigsbergspumpar, varefter pumpar av alla slag och storlekar kunde erbjudas.

År 1950 såldes JMW, som då huvudsakligen var en pumptillverkare, till AB Zander & Ingeström. Detta företag uppgick i sin tur i Alfa Laval under 1960-talet. Alfa Laval sålde 1982 JMW till Scanpump i Göteborg. Produktionen avvecklades successivt under en tioårsperiod.

De tidigare industrifastigheterna i Jönköping såldes 1994 till Högskolefastigheter i Jönköping AB för att byggas om till lokaler för Högskolan i Jönköping.

AB Jönköpings Motorfabrik övertog 1932 rätten att tillverka Munktells tändkulemotorer och därefter gick de under namnet (varumärket) June-Munktell. Företaget började senare också tillverka dieselmotorer och tillverkade också dieslar på licens från Götaverken. År 1947 satt W. Dietmann, Birger Ekdahl (disponent), Gunnar C. Ekström och A. Fridholm i styrelsen för motortillverkningsföretaget.

Lager och service för Lavals och Torps Bruks tändkulemotorer övertogs 1953 av Jönköpings motorfabrik.

På 1960-talet eller tidigare ska de enligt osäkra uppgifter också ha köpt rätten att tillverka Gamma-dieslar från den danska ägaren (Motorfabrikken Frederikshavn) av produkten och varumärket, men under eget varumärke. I Danmark tillverkades Gamma-motorer till 1976 (åren 1969-1976 av Vølund A/S). Tidigare hade också AB Nobel-Diesel i Nynäshamn haft rätt att tillverka Gamma tändkulemotorer mellan 1919 då företaget grundades och 1923 då det avvecklades.