Ångtrålare

Ångtrålare i Göteborgs fiskhamn. GG 56 Norman längst ut.
Ångtrålare i Göteborgs Fiskhamn 1926
Ångtrålare i Göteborgs Fiskhamn 1926

Bilden i toppen tagen av Otto Thulin. Ångtrålare i Fiskhamnen 1933. Pubic domain.