GG 280 Karolina (Poseidon)

Varv: Cochrane Cooper & Schofield i Beverley, Hull
Officiellt nummer:
Varvets nummer:
Byggår: 1888
Bruttotonnage: 147
Nettotonnage:
Längd: 30,6 m
Bredd: 6,2 m
Djup: 3,4 m
Motor: CD Holmes & Co i Hull

Ångtrålare byggd vid Cochrane Cooper & Schofield i Hull som H 49 Staffa för Pickering & Haldane Steam Trawling Co. Vid leveransen på 147 bruttoton med en ångmaskin från CD Holmes. Såld redan efter ett år till W Bade & Co i Geestemünde, Tyskland och tycks där ha fått namnet PG 23 Poseidon. Såld år 1900 till J Von Eitzen i Altona Tyskland med oförändrat namn.

1905 såld till AB Gadus Fabriker i Göteborg, men tycks ha behållt sitt tyska namn GG 280 Poseidon. Från 1907 med namnet GG 280 Karolina (Carolina). Sjönk efter en kollision 9 sjömil öster om Skagen år 1916:

JANE, som var byggd 1870 och mätte 789 br.ton, var på resa från Blyth till Göteborg med last av 928 tons stenkol. Lördag den 11 nov kl. 12.50 em. passerades Skagens rev fyrskepp om styrbord. Kursen sattes för Vinga, magn. SO t. O O. Helt laber sydvästlig vind med omväxlande disig luft och stundtals tjocka. Ångaren gick med passande; varierande farter. Strax efter kl 2 em. hördes en ångares mistsignal förut om styrbord. Maskin stoppades genast och som den mötande; mistsignalen hördes misstänkt nära, gavs genast fullt back med maskin; samt gavs backsignal. När maskin arbetet back en stund blev en ångare; synlig förut om styrbord som skar JANE:s kurs med ca 3 streck. JANE låg nu nästan stilla.

Det oaktat kolliderade JANE med den mötande ångaren, vilken befanns vara ångtrawlaren CAROLINA och träffade densamma med stäven på dess babords sida för om styhytten med den påföljd att JANE:s förstäv trängde ca en fot in i sidan på CAROLINA, varvid en stor läcka uppstod. JANE erhöll ett hål på styrbords sidan strax vid stäven ca 3/4 fot ovan vattnet ca 1 fot i kvadrat, samt motsvarande plåt på babords sidan spräckt och uppriven; vid stäven. Efter det kollisionen inträffat sattes maskin för sakta; framåt och rodret lades styrbord för att hålla fartygen tillsammans; medan trawlarens besättning räddades ombord på JANE. När detta var; utfört, vilket skedde med största skyndsamhet backades JANE från CAROLINA samt lades stopp i och för tätning av den genom kollisionen; uppkomna läckan.

Ca 8 till 10 minuter efter kollisionen uppstod en explosion ombord på CAROLINA och sjönk denna strax efter. När; tätningen av JANE:s läcka var utförd fortsattes resan till Göteborg; och anlände ångaren dit samma afton. KAROLINA avgick från Göteborgs fiskhamn lördagen den 11 nov kl 10. 15 fm. för trålfiske och gick med halv fart då man rätt förut hörde JANE och man fick uppfattningen att den mötande låg på kontrakurs. Man gjorde en styrbordsgir. Då får jag plötsligt höra en backsignal i riktning 3 streck förut på babords bog och samtidigt ser den mötande ångaren, som sedermera visade sig vara JANE, dyka upp i babords rigg. KAROLINA:s befälhavare hävdade att hans fartyg låg stilla i kollisionsögonblicket. Sedan besättningen lämnat hördes en explosion i gasverket ombord i KAROLINA, som härvid fick styrbords slagsida och genast började; sjunka med aktern före. Sjötekniske konsulenten fann att orsaken, i den mån den kan bedömas, med ledning av sjöförklaringens innehåll var felaktig manövering av KAROLINA:s befälhavare.

Enligt sjövägsreglerna skulle KAROLINA bibehållit sin kurs med minsta möjliga fart tills den mötande ångaren kommit i sikte eller till dess befälhavaren blivit förvissad om den andres kurs. I stället ändrade han kursen med bibehållen fart och följden härav blev att KAROLINA styrde rakt för stäven på den mötande ångaren. Det är också antagligt att även denna icke helt följt sjövägsreglerna utan gått med för hård fart under tjocka.

2 svar på ”GG 280 Karolina (Poseidon)”

Lämna ett svar

Denna webbplats använder Akismet för att minska skräppost. Lär dig hur din kommentardata bearbetas.