Varv: Geestemünde
Officiellt nummer:
Varvets nummer:
Byggår: 1896
Bruttotonnage:
Nettotonnage:
Längd:
Bredd:
Djup:
Motor:

Byggd i Geestemünde 1896.Köptes från Tyskland år 1908 av ett partrederi ägt av Häller & Odenberg (40%), C. James Andersson 20% samt Edv. Jansson, Carl Wallentin och Charles Stranne med 10% var. Partrederier med samma till delvis samma delägare ägde också ångtrålarna Hvalen och Hajen. Häller & Odenberg köpte året innan köpet av Laxen också ångtrålaren LL 562 Viking.

Ångtrålarna användes bl.a. vid islandsfiske i vilket Laxen deltog i stort sett varje år det förekom med start 1908. För ändamålet var LL 622 Laxen utrustad för snörpvadsfiske. 1915 deltog förutom Laxen också ångtrålarna Asta (ägd C. James Andersson, med danskt nummer), Edith, Mars med danskt nummer och LL 851 Delfin (Häller & Odenberg) i islandsfisket.

LL 622 Laxen vid Häller & Odenbergs brygga, Krossanäs, Island

1920 gick Häller & Odenberg i konkurs. Eventuellt såldes båten då till Göteborg där det 1920 fanns en båt med namnet GG 718 Laxen.

Andra källor: Claes Häller & Sigvard Fjellson, Smögen på Carl Hällers och Lars Strannes tid, Träbiten 102, 1998