Gustafsson & Söner

Axel Kristian Gustafsson föddes i Barsebäck 1861 och dog i Landskrona 1933. Hans far var handlare och fiskare i Barsebäck. Efter avlagd ingenjörsexamen i Malmö praktiserade han på varvet i Faxe under skeppsbyggmästare Kofoed. Under tiden han levde där gifte Läs mer …

Båtvarv i Svineviken

1786 kom Samuel Mattiasson till Svineviken och började bygga skepp och båtar. Han efterträddes som båtbyggare av sonen Mattias Samuelsson som i sin tur efteträddes av Martin Mattiasson. Han sons Johannes Mattiasson var dock smed men en bror, Anders Mattsson Läs mer …

Anders Mattssons varv

Anders Mattsson, eller som han kallades Anders Mattsa, fast han hette Anders Martinsson, drev ett varv i Kungsviken dit han flyttat 1897 efter att han gift sig Josefin, dotter till båtbyggaren Sven Olsson. Han föddes 1871 i Svineviken och tillhörde Läs mer …

Båtvarv i Kungsviken

I området kring Kungsviken har båtar sannolikt byggts sen medeltiden, kanske så långt tillbaka som vikingatid. Öster om själva Kungsviken ägde bland annat gårdarna i Brattås mark och väster om ligger det som är det egentliga Kungsviken samt gårdar som Kroken och Läs mer …

Vasseröds varv

Klinkbyggda båtar började byggas redan på tidig medeltid i bland annat Ramshult invid Lyresund. I Lalleröd är skeppsbyggnad känt sen 1660-talet, närmare bestämt 1667 då det omnämns för första gången, I Vasseröd förekom båtbygge redan i början av 1800-talet. Den Läs mer …

Kuttrar

En kutter eller engelsk kutter var en typ av fiskebåt som på engelska kallades sailing smack. De var i allmänhet ketchriggade men galeasriggning tycks också ha förekommit. De började på 1880-talet ersätta traditionella sjöbåtar som användes i storsjöfisket med backor. Läs mer …

Marstrand (MD)

MD nr. Fartyg Byggår Fartygstyp Hemort MD 001 Ada Motorfartyg Hällesdalen, Stenungsund MD 001 Balder Däcksbåt Brunskär, Lycke förs. MD 002 Björn Däcksbåt Brunskär, Lycke förs. MD 002 Clary Fiskebåt Brunskär, Lycke förs. MD 003 (MTD 262) Fyra Bröder Däcksbåt Läs mer …