LL 299 Peregal

Varv: Furner & Leaver
Officiellt nummer: 3643
Varvets nummer:
Byggår: 1928
Bruttotonnage: 83,12
Nettotonnage:
Längd: 23,67 m
Bredd: 6,39 m
Djup: 3,17 m

Byggdes 1885 som sailing trawler (smack) hos Furner & Leaver i Grimsby för James Rich i New Clee, Lincolnshire som GY 1045 Peregal. Från september 1890 med Grimsby som hemmahamn. I maj 1898 såldes båten till David Smith i New Clee och i mars 1900 såld till Sverige.

LL 299 Peregal

Köpare i Sverige var bröderna Olof och Sander Sundberg samt Ludvig Pettersson, samtliga på Gullholmen som ägde 1/3 var. Fick som fiskebåt numret och namnet LL 299 Peregal men användes också till fraktfart. Den 11 april 1911 sålde Olof Sundberg sin tredjedel till de övriga delägarna så att Sander Sundberg och Ludvig Pettersson blev ägare till hälften vardera. Som hemort behölls Gullholmen.

24 mars 1916 såldes Peregal till Karl-Albin Axelsson i Skärhamn. Han var själv befälhavare och fartygets hemort blev Skärhamn. Reparerades 1920. Den 25 oktober 1925 strandade Peregal i Södermanlands skärgård under befäl av Johan Alfred Johansson:

Fartyget, galeasen Peregal, byggt år 1885 av trä i Grimsby, med registreringsnummer 3643, hemort Skärhamn och 85 bruttoton. Befälhavare var J A Johansson med en bemanning av 4 man på resa från Visby till Gävle med last av cement. Rapport enligt 40 § sjölagen inkom till Kungliga Kollegium den 2 och 9 november 1925. Underrättelse enligt 315 § sjölagen om blivande sjöförhör inkom till Kungliga Kollegium den 31 oktober 1925. Sjöförklaring vid rådhusrätten i Nyköping den 2 november 1925 inkom till Kungliga Kollegium den 9 november 1925. Sakkunnige närvarit och Allmän åklagare underrättats. Befälhavarens skriftliga framställning av sjöolyckan i protokollet. Sjöolyckans art: Den 28 oktober 1925 klockan 2.10 fm. i Södermanlands skärgård i SSV frisk bris med dis.

Vidare upplysningar: Kursen sattes magnetiskt NV från Visby mot Landsort. Efter 10 timmar och 40 minuters segling, varunder tillryggalades enligt loggen omkring 59 nautiska mil, strandade fartyget å skären Gumbådarne, belägna 3,5 nautiska mil i OSO-lig riktning från Enskärs fyr, och blev vrak. Besättningen räddades under dagens lopp av lotsbåt från Hävringe lotsplats.

Orsaken till olyckan i den mån den kan med ledning av sjöförklaringens innehåll bedömas: Oförsiktig navigering under ogynnsamma väderleksförhållanden. Avståndet från Visby till grunden utanför Landsort är 65 nautiska mil. Det hade därför varit välbetänkt, att i tid lagt bi för inväntande av dagsljus eller till dess mera siktbar väderlek inträtt eller också lodningar företagits. Växlande djup förekommer utanför denna skärgård, varför härstädes täta lodningar bör företas för att ge säker ledning vid navigeringen. Fartyg av denna storlek har vanligen endast handlod ombord och under hög fart för god vind är det förenat med svårigheter att med den fåtaliga besättningen företa lodningar. Under de rådande förhållandena torde det få anses ursäktligt, att lodningar inte företagits.

Avfördes ur skeppsregistret den 22 februari året därpå.

Andra källor: Träbiten 62, Dörjet på Doggern.

Läs mer: Kuttrar

Lämna ett svar

Denna webbplats använder Akismet för att minska skräppost. Lär dig hur din kommentardata bearbetas.