Vikens skeppsvarv

Viken är ett litet fiskeläge, numera en badorts, norr om Helsingborg. Lars Jönsson bedrev från mitten av 1800-talet varvsverksamhet i den södra delen av Vikens hamn. Han byggde framförallt kvasar (kvassar) för snurrevadsfiske i Kattegatt till fisklägen i nordvästra Skåne.

Lars Jönsson dog 1893 och förmodligen övertogs hans varv av Janne Hagerman som 1888 övertagit en varvsrörelse från sin far Jöns Andersson Hagerman. Familjen Hagerman hade i flera generationer byggt fartyg och båtar i norra delen av Viken.

1891 flyttade Hagerman verksamheten till södra delen av hamnen. Varvet blev då en granne till Jönsson varv, men eventuellt var det så att han övertog Jönssons varvsverksamhet. Varvet producerade främst större segelfartyg för fraktfart. Som mest hade varvet cirka 30 anställda. Till en början byggdes även kvasar, men under ledning av verkmästare Martin Gustafsson, son till A.K. Gustavsson som ägde varvet i Landskrona byggdes åren 1916-17 ett flertal lite större fiskebåtar.

Varvet hade inte tillgång till en slip vilket innebar att det inte kunde användas för att installera motorer i fiskebåtar. Detta innebar att varvet efter första världskriget fick problem och 1920 upphörde verksamheten.

1923 övertog Gordon Witting och Arvid Andersson Lydström varvet. De ägde redan tidigare Höganäs varv. Lydström skötte verksamheten i Viken och Witting verksamheten i Höganäs. De kan också ha byggt en fiskebåt för Hönö detta år. 1926 byggde de en slip på varvet.

Varvet sysslade därefter främst med byggen av små båtar samt reparations- och underhållsverksamhet. Lydström drev varvet till slutet av 1970-talet. Därefter upphörde varvsverksamheten, slipen togs bort och i lokalerna ligger numera ett inredningsföretag för kryssningsfartyg, Tillberg Design. Tillberg Design Sweden AB har cirka 100 anställda.

Huvudägare i Tillberg Design Sweden AB är AB Max Sievert som i sin tur har Ramsbury Invest AB (familjen Perssons ägarbolag till H&M), Fjärde AP-fonden, stiftelsen IMAS Foundation (systerstiftelse till INGKA Foundation, ägare till INGKA Group, som i sin tur äger majoriteten av IKEAs varuhus globalt) samt Pomonagruppen Invest AB (familjen Rapp).

Fiskebåtar byggda vid Vikens varv, namn, byggår, hemmahamn, köpare

 • LA 358 Wenus, 1885, Ven
 • LA 367 Enigheten, 1886, Ven
 • LA 368 Tre syskon, 1886, Ven
 • LA 471 Astrid, 1892, Ven
 • LA 483 New York, 1892, Ven
 • LA 507 Ester, 1894, Ven
 • LA 517 Ruth, 1895, Ven
 • LA 525 Betty, 1896, Ven
 • LA 527 Anna, 1896, Ven
 • LA 531 Harald, 1896, Ven
 • LA 541 Ellen, 1897, Ven
 • LA 530 Idrott, 1897, Ven
 • LA 573 Excelsior, 1897, Ven
 • LA 556 Wenus, 1898, Ven
 • LA 562 Ida, 1899, Ven
 • LA 584 Urania, 1900, Ven
 • FG 84 Tage, 1906, Stafsinge
 • FG 86 Göta, 1906, Stafsinge
 • VG 31 Cerafia, 1907, Väröbacka
 • VG 97 Drott, 1908, Träslövsläge
 • FG 90 Alma, 1908, Stafsinge
 • GG 380 Viken, 1909, Vrångö, Jan Gustafsson och John Andersson
 • GG 428 Ally, 1910, Hönö, Albin Andreasson, Albin Alexandersson, Oscar Andersson och Alexander Hansson
 • GG 628 Neptun, 1915, Vrångö, Alfred Magnusson, Olle Andersson, Johan Karlsson och Axel Karlsson
 • GG 663 Astrid, 1916, Vrångö, August, Albert, Ludvig och Bertil Karlsson
 • GG 664 Erly, 1916, Öckerö,
 • GG 670 Maja, 1916, Hönö Klova, Rickard Corneliusson och Lars Eriksson
 • GG 691 Moody, 1916, Hönö Klova, Karl och Axel Karlsson
 • GG 697 Sallmo, 1917, Hönö, Karl Zachrisson samt Ernst och John Alexandersson
 • MD 328 Neptun, 1917, Åstol, Axel och Henrik Berndtsson samt Evert Carlsson
 • FG 84 Dolly, 1919, Stafsinge
 • HG 1354 Hajen, 1919, Viken, Helge Ström med flera
 • GG 912 Thyra, 1923, Hönö, Alfred, Gustav, Otto och John Utbult

Bilden i toppen är från 1925 och visar en kölhalning. Bilden är public domain och hämtad från Digitalt museum.

Andra källor:

 • Blom, Bornmalm & Bång, Fiskebåtarna & Varven, 2002
 • Bornmalm, Bång och Fredriksen, Fiskebåtarna & Varven Skeppsbyggarna 2, 2016