Tjörnvarvet

Tjörnvarvet på Ängholmen i Rönnäng grundades 1976 av Mats Arvidsson och Börje Karlsson. Mats Arvidssons far var fiskare och delägare i GG 778 Lövön. De två var arbetskamrater till sjöss och startade en verksamhet i Stansviks industriområde vid Rönnäng som syftade till att underhålla OT-rederiets fartyg.

Redan 1977 byggde de dock sitt första fartyg, en pråm. Samma år bildades Rönnängs Svets HB. 1979 byggde företaget en ny verkstadshall som ersatte det tält som verksamheten tidigare bedrivits i.

I samband med att handelsbolaget bildades ville Olle Ivarsson skaffa sig en mindre fiskebåt tillsammans med Stefan Karlsson. Jan-Erik Abrahamsson, skeppsbyggnadsingenjör, hade för sin del nyligen startat JEA Marine Consulting i Rönnäng. Han hade tidigare arbetat på Eriksberg i Göteborg. JEA Marine Consulting AB åtog sig att ta fram ett förslag på en fiskebåt. Den levererades till köparna 1978 med namnet GG 1100 Hjärterö.

Fram till 1989 byggde varvet ytterligare 17 fiskebåtar för kunder i Sverige och utlandet. 1988 omvandlades handelsbolaget till ett aktibeolag, Rönnängs Svets AB, fortfarande med Mats Arvidsson och Börje Karlsson som ägare.

I början av 1990-talet uppstod en lågkonjunktur inom fiskerinäringen vilket medförde att nybeställningar av fiskefartyg upphörde. Varvet koncentrerade då verksamheten på reparationer och underhåll av fiskefartyg, skärgårdsbåtar och handelsfartyg.

1993 bytte företaget namn till Tjörnvarvet AB och 1996 började de bygga fiskebåtar igen. Därefter blev det 1-2 om året fram till 2003 då nybyggnadsverksamheten upphörde igen. Båtarna som byggdes var nu större och skroven beställdes ofta från andra varv och så färdigställdes båtarna på Tjörnvarvet. år 1996 köpte varvet även en gammal bilfärja som de byggde om till flytdocka. I denna flytdocka byggde de mindre fiskebåtar.

Idag är varvet framförallt ett reparations- och underhållsvarv även om en och annan fiskebåt färdigställs och en del andra enklare typer av båtar byggs.

Tjörnvarvet
Tjörnvarvet

Båtar byggda vid Rönnängs Svets/Tjörnvarvet, namn, år, hemmahamn, köpare

 • GG 1100 Hjärterö, 1978, Rönnäng, Olle Arvidsson och Stefan Karlsson
 • VG 50 Helgoland, 1979, Bua, Johan Albertsson m.fl.
 • HG 46 Grinopp, 1980, Arild, H. E. Båge m.fl.
 • GG 405 Tabor, 1981, Fotö,  J. B. E. Börjesson m.fl.
 • Princess n´fissa, 1982, Alger, Algeriet
 • Tayeb Mascara, 1982, Chershell, Algeriet
 • VG 37 Ekenäs, 1983, Båtfjorden,
 • VY 222 Mikadon, 1984, Ronehamn, Per-Inge Pettersson m.fl.
 • Kätty, 1984, Hönö,
 • KA 70 Carmita, 1985, Sturkö, (senare bl.a. SD 437 Viken av Edsvik)
 • GG 64 Astrid-Marie, 1986, Rörö, familjen Johansson
 • GG 73 Ingun, 1987, Fotö, Gösta Ivarsson m.fl. (skrovet byggt på Götaverken-Arendal)
 • EA 75 Saenes, 1987, Dalvik, Island (senare GG 500 Vingaskär)
 • GG 778 Lövön, 1988, Rönnäng, Lövön AB (skrovet byggt på Götaverken-Arendal)
 • GG 380 Cornelia, 1988, Hönö, Erling Andersson m.fl. (skrovet byggt på Götaverken-Arendal)
 • Björg, 1988, Västmannaöarna, Island
 • FG 57 Halland, 1989, Glommen, Lars Dahlqvist m.fl.
 • GG 778 Lövön, 1996, Rönnäng, Lövön AB
 • GG 330 Carmona, 1997, Dyrön, familjen Gustafsson
 • GG 36 Kristin, 1998, Donsö, Kristine Fiskeri AB
 • GG 578 Victoria, 1999, Öckerö, familjen Nicklasson (skrovet byggt på Riga Shipyards)
 • FG 137 Eva Marie, 1999, Glommen,
 • GG 173 Vingafjord, 2000, Hönö, Abrahamsson
 • GG 778 Lövön, 2001, Rönnäng, Lövön AB (skrovet byggt på Riga Shipyards)
 • GG 330 Carmona, 2001, Dyrön, Båt GG 330 Carmona AB (skrovet byggt på Riga Shipyards)
 • H-87-K Fjelldur, 2002, Sæbyvik Norge, Kjell Henning och Atle Dag Sjø
 • S 411 Sarah David, 2003, Skibbereen Irland, (skrovet byggt på Riga Shipyards)
 • S 412 Ronan Ross, 2003, Skibbereen Irland, John D O’Sullivan & Sons (skrovet byggt på Riga Shipyards)
 • UA 2 Dana, 2007, Lyckorna, Lars-Otto Persfjorden
 • GG 778 Lövön, 2012, Rönnäng, Lövön AB (skrovet byggt på Riga Shipyards)
 • GG 330 Carmona, 2014, Dyrön, Båt GG 330 Carmona AB, (skrovet byggt på Riga Shipyards)
 • GG 707 Arkö, 2018, Dyrön, Arkö Fiske AB (skrovet byggt på Riga Shipyards)

Eventuellt är fler skrov än vad jag angett byggda på andra varv.