Smögens Plåt & Svetsindustri AB

Smögens Plåt- & Svetsindustriers varvsverksamhet startades i slutet av andra världskriget (15 mars 1944) med namnet Smögens Bleck- & Plåtslageri. År 1947 flyttades verksamheten till Tegelholmen som då var en liten ö med en mindre träbro över till Smögen. Under femtiotalet gick verksamheten så småningom in på lite tyngre plåtarbeten med fokus på ombyggnader och reparationer av båtar.

År 1957 levererades det första första större nybygget som var en bilfärjan som kom att trafikera Smögen – Kungshamn fram till det att Smögenbron invigdes i december 1970. Varvet byggde färjor, räddningsbåtar, lotsbåtar och fiskebåtar i stål. I slutet av 1980-talet byggdes 6 lite större fiskebåtar på varvet.

2005 köptes företaget av Smögenbryggan och senare fusionerades de olika bolagen. Varvsverksamheten lades ner. 2008 fick det nya företaget namnet AB Smögenbryggan Turistindustrier, idag Smögenbryggan AB.

Fiskebåtar byggd av Smögens Plåt & Svetsindustri AB

  • LL 338 Karlsö, 1985, Kungshamn, Jerry Karlsson
  • KA 15 Tallona, 1986, Sturkö, Bengt-Göran Fredriksson m.fl.
  • VG 92 Västvåg, 1987, Träslövsläge, Jörgen Olofsson m.fl.
  • SG 7 Venus, 1988, Nogersund, Valter Ernstsson m. fl.
  • VG 37 Ekenäs, 1988, Bua, bröderna Svahn
  • SG 67 Suecia, 1989, Nogersund, Conny Johansson, Jens Hermansson och Göte Jullesson
  • GG 562 Randi, 1990, Fotö, Kjell Olofsson m.fl.

Fiskebåtar ombyggda av Smögens Plåt & Svetsindustri AB till häcktrålare

  • GG 318 Dyning, 1991

Listorna är inte kompletta.