Skärhamns Slip och Mekaniska Verkstad

Skärhamns Slip och Mekaniska Verkstad grundades 1915 av bröderna John och Gustaf Johansson. De hade tidigare varit delägare i Djupviks varv men överlät sina andel i Djupvik till sin bror Adolf Johansson när de startade varvet i Skärhamn. Varvet startades då Skärhamn fått en mycket stor flotta av fraktskutor som behövde underhåll och reparationer. Nån nybyggnadsverksamhet tycks aldrig ha förekommit.

Till en början var det främst om fraktskutor i trä men också om en och annan fiskebåt som togs upp på varvets slip som ligger i norra delen av Skärhamn nedanför en massa nybyggda stora radhus och villor. Även motorinstallationer var ett vanligt arbete under varvets första årtionden.

Skärhamns slip 1920-tal
1920-talet
Skärhamns slip 1946
1946
Skärhamns slip 1940-talet
1940-tal
Skärhamns slip 1951
Tidigt 1950-tal

I takt med att fraktflottan i Skärhamn övergick till stålfartyg ändrade varvet också inriktning. Underhåll av stålfartyg och stålfiskebåtar blev huvudverksamheten vid företaget som skata men säkert byggdes ut med olika verkstäder, större slip och kontorsbyggnader. Underhåll av fiskebåtar av stål förekom också. 1973 omvandlades företaget till aktiebolag.

Skärhamns Slip 1961
1961
Skärhamns Slip 1977
1977
Skärhamns Slip 1980
1980
Skärhamns Slip 1987
1987

Med tiden försvann fraktflottan i Skärhamn och de flesta fiskebåtar. Varvet i Skärhamn övergick till att främst underhålla färjor och andra mindre båtar. Idag finns 4 anställda och varvets verksamhet är ganska begränsad. Ägare är Lars Runar Johannes Runarsson.

Enligt beskrivningen på hemsidan för Föreningen Sveriges Varv är detta varvets verksamhet:

 Varvet består av två slipar för torrsättning av fartyg upp till 60 m längd samt mekanisk verkstad och två egna kajer. En svängkran med 4 tons kapacitet täcker varvsområdet. På sliparna tas bl a upp mindre passagerarfärjor (konventionellt skrov eller katamaranskrov), vägfärjor, fiskefartyg, mindre lastfartyg samt segelfartyg. Dessutom utförs ombyggnader, installationer av motorer, propellrar, bogpropellrar och utrustning, dragning av propelleraxel och roder, bottenmålning samt reparationer. Skärhamns Slip säljer och installerar motorer från Volvo Penta, Iveco och Sole samt Palfingers hydrauliska kranar. Varvet är också återförsäljare av radar- och navigationsutrustning från Furuno. Därtill tillverkar Skärhamns Slip hydrauliska winschar och tråltrummor.

Alla bilder är hämtade från varvets hemsida. Fotograferna finns inte angivna och de är okända