Lyckans slip i Fiskebäckskil

AB Lyckans Slip startades 1911 av Carl Andersson och Anders Johansson för att underhålla den stora fraktfartygsflotta som fanns i Fiskebäckskil. Finansieringen ordnades genom att de två kompanjonerna samlade in pengar bland ortsbefolkningen som då fick aktier i företaget. 

1918 anställdes Anders Olsson som skeppsbyggmästare. Han var från Skredsvik och hade tidigare varit delägare i varvet i Studseröd.

Lyckans slip 1963. Bild: Terje Fredh. Public domain.

Vid varvet byggdes dock också en del mindre båtar samt år 1923 också en fiskebåt, GG 924 Castor med Oskar, Harald och Agnar Granberg i Hönö Klova som köpare.

Varvet drevs dock i huvudsak som ett reparationsvarv fram till 1974 när det såldes till firma Lanestam i Uddevalla. Därefter byggdes varvet om till småbåtshamn och marina.

Sen 1997 är Lyckans Slip KB ägare av marinan. Ägare av detta företag är Conny Gunnar Holmberg, Ulf Viktor Johansson och Mats Gösta Rogbrant.

Lyckans slip 1980. Byggnaden till vänster uppfördes på 1950-talet, byggnaden till höger är gamla smedjan,uppförd på 1940-talet. Bild: Christine Fredriksen. Licens: CC-BY-NC-ND