Holms varv (Råå)

Jöns Holm (1797–1868) startade båtbyggeri vid Raus kyrka omkring 1825. Det var små båtar på som mest tjugo fot långa som byggdes. De transporterades med häst och vagn till hamnen.

Sönerna Nils och Peter Holm fortsatte med båtbyggeriet uppe vid kyrkan efter att fadern dött 1868. Peter Holm dog dock själv redan 1871 men brodern fortsatte med byggen av lite större båtar som rullades på stockar ner till Råå. Nils Holm avled 1888 varefter verksamheten upphörde.

Ola och Sven Holm, även de söner till Jöns Holm etablerade ett båtbyggeri tillsammans med kusinen Sven Peter Nilsson ungefär vid den nuvarande korsningen mellan Lybecksgatan och Rååvägen. Sven Peter Nilsson lämnade dock snart samarbetet och grundade det första varvet nere vid åkroken i Råå. Sven Holm dog redan 1927 medan brodern Ola Holm och hans söner under några år drev ett eget varv nere i hamnen.

Idolf Emil Holm (1871–1944), son till Sven Holm, började redan som ung att arbeta på S.P. Nilssons varv för att därefter artbeta som sjöman. I början av 1890-talet kom han till USA och praktiserade på ett varv där. I USA träffade han Christian Lund som också praktiserade på varv. Lund var gift med en kvinna från Råå, Augusta Svensson, och när Emil Holm återvände till Sverige följde paret Lund med till Råå. Emil Holm tog arbete hos Axel Christian Gustafsson i Landskrona. Denne hade drivit ett varv i Råå åren 1890-97. Sistnämnda år sålde Gustafsson den gamla nedlagda varvsanläggningen till Holm och Lund som döpte verksamheten till Råå Warf. Eventuellt var Gustafsson också delägare i början. 1900 flyttades varvet till den plats där det kom att ligga intill konkursen 2008. 1902 bildades Råå Varfsaktiebolag med Emil Holm, Christian Lund, samt ett antal skeppsmäklare och skeppskaptener från Helsingborg som aktieägare. En upphalningsslip stod klar 1903. När Sven Peter Nilsson dog 1914 övertog företaget även hans varv.

Christian Lund lämnade samarbetet med Emil Holm 1914 och drev under en tid ett eget varv norr om Råå varv. Där byggdes främst fiskebåtar. 1918 lämnade han dock Råå och etablerade istället varvsverksamhet i Limhamn.

1917 lade Rederi AB Polstjernan (E. Nyström) i Stockholm ett uppköpsbud på varvet i Råå. Budet antogs och därefter likviderades Råå Varfsaktiebolag. I november samma år bildades Råå Nya Varfsaktiebolag med huvudkontor i Stockholm och med Rederi AB Polstjernan i Stockholm som huvudägare. Emil Holm kvarstod dock som chef för varvet. I början av 1920 trädde bolaget åter i likvidation på grund av att bankdirektören Oscar Reinhold Snellman som var en nyckelperson för finansieringen, hade dragit sig ur projektet. Varvet såldes tillbaka till ägare i Råå. 1919 bildades AB Holms skeppsvarv för att ta över verksamheten. 1924 stod en båthall klar så att båtar kunde byggas inomhus och 1936 byggdes den ut. I början av 1900-talet byggde varvet främst fraktfartyg men från 1940-talet dominerade fiskebåtsbyggena. 1945 byggdes det sista fraktfartyget, Kvartsita. Varvet bedrev också en omfattande reparationsverksamhet.

Förutom varv drev Emil Holm en kort tid också ett rederi med ett fartyg som varvet byggt men inte fick sålt. Dessutom startade han en järnhandel som togs över av sonen John Holm som drev verksamheten vidare till 1950-talet.

År 1942 övertog Åke Holm ledningen av varvet från sin far. Han och brodern John Holm köpte 1946 också hälften av Halmstads Varv AB tillsammans med bröderna Mauritz och Teodor Jonasson i Råå samt bröderna Einar och Gunnar Johansson. Även Djupviks varv var delägare i Halmstads varv. 1957 sålde de sina andelar i Halmstads Varv AB.

1956 byggdes den sista fiskebåten av trä och 1964 byggdes det allra sista träfartyget på varvet. Istället byggde företaget därefter båtar i plast och stål. 1977 överlämnade Åke holm ledningen för varvet till sin son Bengt Holm. 1985 revs den gamla båthallen och ersattes med en ny. I samband med en kris 1992 omorganiserade verksamheten igen, nu med ett nytt bolag, AB Holms varv, för driften av verksamheten. Från 1995 ägdes varvet av en representant för familjen Holm och fyra anställda. Från år 2000 byggde företaget bara fritidsbåtar efter att under en tid haft mycket service och reparationsarbete för de båtar som användes vid bygget av Öresundsbron. 2008 gick företaget i konkurs strax efter att Bengt Holm avlidit. Anläggningen övertogs av Sydmarin i Helsingborg AB och förvandlades till en marina.

Fiskebåtar byggda vid Holms varv, namn, byggår, hemmahamn, köpare

 • E 58 Phønix, 1899, Esbjerg
 • VG 24 Klara, 1905, Träslövsläge
 • VG 38 Vanadis, 1904, Väröbacka
 • VG 96 Magne, 1908, Träslövsläge
 • VG 98 Blenda, 1908, Galtabäck, Carl Kaspersson
 • VG 101 Viktoria, 1910, Träslövsläge, Lars Johan Larsson, Anders Andersson och Gustaf Bengtsson.
 • FG 44 Vesta, 1915, Morup
 • SD 1061 Skandia VII, 1918, Lysekil, AB Skandiaverken
 • FG 9 Stella, 1923, Stafsinge
 • FG 85 Karin, 1926, Falkenberg
 • FG 83 Zenobia, 1927, Stafsinge
 • Eystrasalt, 1937,
 • Tre båtar till Island, 1938-39
 • GG 742 Thyra, 1939, Donsö, Albert, Johannes och Arthur Johansson
 • GG 159 Brita, 1940, Donsö, Olof och Johannes Möller samt Karl Höglund
 • LL 112 Nyland, 1943, Gravarne, Karl, Knut, Yngve och Gunnar Karlsson
 • GG 334 Timor, 1943, Öckerö, Bertil och Allan Karlsson samt Gunnar och Albert Olsson
 • KFK ???, 1943, Tyskland
 • GG 377 Sidon, 1944, Fotö, Birger, Yngve, Aron och Astor Bernhardsson
 • MD 6 Hvita, 1946, Island
 • SI 82, Skjöldur, 1946, island
 • GG 377 Sidon, 1947, Fotö, Alexius, Aron och Astor Bernhardsson
 • RE 126 Faxaborg, 1947, Island
 • GG 434 Skantic, 1948, Öckerö, Astor Berntsson, Erik Gustavsson och Tage Gustavsson (Gustfeldt)
 • LL 570 Carlsten, 1950, Rönnäng, Anders G Andersson
 • GG 595 Fortuna, 1950, Göteborg, Magnus och Frans Jansson
 • MPT 1028, 1950, Leningrad
 • GG 514 Westland, 1951, Styrsö, Allan, Sölve, Cornelius och Anders Carlund
 • MPT 1012, 1952, Riga
 • SF 55 Gissur Hviti, 1954, Island
 • VE 333 Fjalar, 1955, Island
 • LL 757 Stjernfors, 1956, Åstol, Per Arne, Egon, Johnny och Olof Persson
 • LA 12 Hvenö, 1985
 • GG 87 Rockskär, 1986
 • LA 84 Pauline, 1987

Holms varv installerade Skandiamotorer i sina båtar medan SP Nilsson installerade Avance och Christian Lund Ideal-motorer. Vid oklarheter om vilket varv som byggt en båt har jag gått efter vilken motor båten hade som nybyggd.

Andra källor:

 • Blom, Bornmalm & Bång, Fiskebåtarna & Varven, 2002
 • Bornmalm, Bång och Fredriksen, Fiskebåtarna & Varven Skeppsbyggarna 2, 2016