Christian Lund (Råå)

I början av 1890-talet gjorde dansken Christian Lund praktik på varv i USA. Där kom att han bli bekant med Emil Holm som också praktiserade på varv i USA. Christian Lund var gift med en Amanda Svensson från Råå. När Emil Holm återvände till Råå följde paret Lund med.

1899 övertog Holm och Lund A.C. Gustafssons nedlagda varv i Råå och kallade det Råå Warf. För att få kapital till att bygga en slip bildades Råå Varfsaktiebolag med Emil Holm, Christian Lund, samt ett antal skeppsmäklare och skeppskaptener från Helsingborg som aktieägare. En upphalningsslip stod klar 1903. När varvsägaren Sven Peter Nilsson dog 1914 övertog företaget även hans varv.

Christian Lund lämnade samarbetet med Emil Holm 1914 och drev under en tid ett eget varv norr om Råå varv. Där byggdes några fiskebåtar som redovisas här. För båtar byggda på Råå varv se artikeln om Holms varv. 1918 lämnade han dock Råå och etablerade istället varvsverksamhet i Limhamn.

Fiskebåtar byggda vid av Christian Lund i Råå, namn, byggår, hemmahamn, köpare

 • E 71 Søsvalen, 1895, Esbjerg
 • Fram, 1897, ??
 • E 310 Koivisto, 1905, Esbjerg
 • GG 630 Orion, 1915, Vrångö, Jonas Johnsson, Carl Eriksson, Konrad Pettersson, Olof Johansson och Alfred Johansson
 • GG 693 Frank, 1917, Göteborg, Edvard Jansson (Smögen)
 • GG 679 Baltic, 1917, Hönö Klova, Edvard Johansson
 • E 448 Julie Trolle, 1917, Esbjerg, H. Trolle
 • GG 759 Elvy, 1918, Öckerö, Oskar och Julius Eliasson
 • E 548 Orla, 1919, Esbjerg, Fiskeriselskabet Nordsøen A/S

Andra källor:

 • Blom, Bornmalm & Bång, Fiskebåtarna & Varven, 2002
 • Bornmalm, Bång och Fredriksen, Fiskebåtarna & Varven Skeppsbyggarna 2, 2016