Gotenius varv

Det enda kvarvarande varvet i centrala Göteborg. Formellt heter företaget AB Gotenius Varv & Mekaniska Verkstad.

Gotenius Moberg
Vilhelm Gotenius och Carl H Moberg

Varvet är en fortsättning på det tidigare Carl H. Mobergs varv som startades 1925 vid Färjenäs på Hisingen på mark arrenderad av Johnsson-linjen. 1938 började Vilhelm Gotenius (1913-1988) på Mobergs Båtvarv. Efter en tid slutade han men återkom 1947 och blev då delägare i varvet.

I början av 1949 blev varvet uppsagt från sitt område av Johnssons och Vilhelm Gotenius köpte det för 12 000 kr. Efter diskussion med Rolf Moberg blev denne delägare och kompanjon. I avvaktan på en lösning av lokalisering fortsatte verksamheten på två pråmar förtöjda vid Färjenäs. På Ringön fann man då ett pråmvarv, som var till salu och dit flyttades verksamheten i augusti 1950.

Rolf Moberg var kvar till sin pension 1975 och hans son, Roine Moberg, arbetade där till sin pension.

Vid denna tid ägnade sig varvet också åt nybyggen. Bland annat byggdes tre stycken fiskebåtar av stål åren 1960-62.

Mats Gotenius tog över efter faderns bortgång 1988. Varvet arrenderar 8 000 kvadratmeter mark på Ringön mellan Tingstadstunneln och Göta älvbron.

Gotenius varv har två flytdockorvarav den största kan ta fartyg upp till 6 000 dwt och en slip.  Idag är företaget ett av de ledande reparationsvarven i Sverige för specialfartyg inklusive fiskebåtar och färjor, museifartyg och kustfartyg. Varje år reparerar och underhåller varvet mer än 100 båtar och fartyg.

Företaget har totalt cirka 20 anställda. I styrelsen sitter Mats Gotenius och Jan Forslund.

Gotenius Varv
GG 778 Lövön på Gotenius varv
GG 778 Lövön på Gotenius varv

Fiskebåtar byggda vid Gotenius varv, namn, år, hemmahamn, köpare

  • LL 820 Tammerfors, 1960, Åstol, Gullbrand Mattsson, Albert Mattsson, Stig Mattsson, Karl Olof Gullbrandsson, Erling Olsson och Rolf Nordfeldt
  • GG 478 San-Toy, 1961, Hönö, Erland Jisbrant, Gert Hansson och Elon Eliasson
  • GG 576 Nordsjö, 1961, Öckerö, Richard Eliasson, Uno Eliasson, Ragnar Karlsson och Helge Olausson

Se också Det gamla Göteborg.

Andra källor:
Blom, Bornmalm och Bång, Ståltrålare i svenskt fiske, 2012
Gilbert Janson som bidragit med kompletterande information och bilder