Donsö varv

Albert Johansson från Härryda flyttade år 1916 till Donsö där han grundade en smedja och verkstad. Tre år blev Otto Grankvist och Hilmer Andreasson kompanjoner i firman som fick namnet Donsö Slip och Verkstad. De började då också med reparationer av fiskebåtar och andra fartyg.

Otto Grankvist hade tidigare arbetat på varv i Skåne och som timmerman till sjöss. Hilmer Andreasson var från Kyrkesund och hade tidigare varit skeppare på fiskekuttern Prins Carl som han då ägde tillsammans med Sophus Petersén i Göteborg.

1924 sålde Hilmer Andreasson sin andel i varvet till Otto Grankvist. Sannolikt bytte varvet nu namn till Otto Grankvist Varv & Slip. Andreasson kom därefter att ägna sig åt sjöfart intill 1941.

1926 började varvet med nybyggnation av fiskebåtar och den första färdiga båten var GG 68 Dagny på 35 bruttoton som byggdes för Karl Höglund på Donsö. Totalt byggdes 17 fiskebåtar mellan 1926 och 1955. Huvuddelen av de nybyggda båtarna levererades till köpare på Donsö och Styrsö. De allra flesta byggdes innan andra världskriget. Reparationsverksamheten var dock alltid den viktigaste delen av företagets verksamhet.

Flygfoto över Donsö hamn från ca 1930. T h Grankvists varv.

Albert Johansson sålde sin andel i varvet till Otto Grankvist år 1931 och flyttade från Donsö till Härryda där han sen fortsatte arbeta som smed.

År 1934 drabbades varvet av en svår brand men 1936 var varvet i full gång igen. Hälsoproblem tvingade Otto Grankvist att år 1945 sälja varvet till bröderna Carl, Knut och Nils Jacobsson år 1945 som tidigare arbetat på Sverre-varvet i Kärra. Bröderna drev också ett varv på Bokenäset, närmare bestämt i Munkeby, Dragsmark.

Carl Jacobsson flyttade till Donsö när de köpte varvet men bröderna blev kvar i Munkeby där de fortsatte driva varvsrörelse samtidigt som de var delägare i varvet på Donsö, Ytterligare två, Tage och Sven Jacobsson blev några år senare delägare i Donsö Varv, Slip & Verkstad. 1950 sålde Carl Jacobsson sin andel i varvet i Munkeby till bröderna Knut och Nils och övertog istället deras delar i Donsö Varv, Slip & Verkstad. Efter det ägde Carl Jacobsson 60% av Donsövarvet medan bröderna Tage och Sven ägde 20% var. 1956 övertog Knut och Nils Jacobsson också Källvikens varv, också det på Bokenäset, i Dragsmarks socken.

Varvet byggdes ut kraftigt mellan 1945 och 1949. Antalet båtar som underhölls och reparerades ökade rejält. 1948 sliptogs och reparerades 148 fiske- och fraktfartyg, året efter 124 stycken. 1952 anlades ytterligare en större slip och varvet hade därefter tre slipar. 1955 byggdes den sista träbåten. Samma år byggdes också  den första båten av stål, ett litet lastfartyg för Ångbåts AB Bohuslänska Kusten i Uddevalla. Några fiskebåtar av stål byggdes dock aldrig. Från mitten av 1950-talet tillverkade företaget också propellrar 1962 upphörde denna tillverkning. En ny verkstadsbyggnad uppfördes 1958 och fyra år innan dess köptes en ny kran. Antalet fartyg och båtar som underhölls på varvet uppgick på denna tid till omkring 300 per år. Omkring 25 personer sysselsattes på varvet.

1960 ombildades varvsrörelsen på Donsö till ett aktiebolag, Donsö Varv AB. Byggnader och övrig egendom ägdes dock även i fortsättningen av det tidigare handelsbolaget, HB Donsö Varv, Slip & Verkstad. I styrelsen för Donsö Varv AB satt Carl, Sven och Tage Jacobsson samt deras fruar Sigrid, Margit och Judith Jacobsson som suppleanter.

Mellan åren 1962 och 1972 hade varvet också en sidoverksamhet i form av sandsugning och ägde ett par båtar för detta ändamål, Sanda (I) och GG 687 Sanda (II).

1974 såldes Donsö Varv AB till Sven-Olof Kristensson med flera som också ägde Tärntank Rederi AB. Carl Jacobsson lämnade verksamheten med en gång, Tage Jacobsson vid sin pension 1979 och Sven Jacobsson några år efter att varvet sålts. Erik Linderoos blev ny chef för varvet som rederiet främst tänkte använd för att reparera de egna fartygen. Rederikontoret förlades på vinden till varvets verkstad och 1975 byggdes verkstadsbyggnaden ut. Varvet byggde under  1976 om ett fartyg vid namn Winjona till nya Tärntank. Senare (1980) byggde varvet också om ståltrålaren Älvfors från Donsö till häckrålare, satte ny hytt på Orion och renoverade den blivande Dunö.

Varvet blev dock med tiden för litet för rederiets egna fartyg och de försökte få tillstånd att bygga ut det. Detta möttes av protester på Donsö och kunde inte byggas ut. 1980 blev Sven-Olof Kristensson och hans mor Karin Nordin ensamma ägare till Donsö Varv AB. 1981 lades varvet ner. De 16 anställda förlorade jobbet. Bolaget omvandlades till ett fastighetsbolag år 1995 men det verkar inte längre existera. Terntank Ship Management har idag kontor i varvets gamla lokaler. Ett företag som ägs av barnbarn till Olle Grankvist, Donsö Marin AB, bedriver också verksamhet i en del av varvets gamla lokaler.

Fiskebåtar byggda på Donsö varv

GG 68 Dagny, 1927, Donsö, Karl Höglund
GG 86 Randivåg, 1927, Styrsö, Nils-Ivar Friberg, Ludvig Nilsson, Karl Nilsson och Karl Kristensson
GG 101 Marit, 1928, Donsö, Aron Olofsson
GG 121 Liberty, 1929, Styrsö, Oskar Gerle och Karl Johan Kjellberg
GG 122 Norma, 1929, Donsö, Kristen Gustavsson, Ludvig Gustavsson och Gunnar Gustavsson
GG 147 Munktell, 1930, Styrsö, Carl Pettersson, Einar Pettersson och Algot Andreasson
GG 185 Eivor, 1931, Styrsö, Severin Friberg och Nils Friberg
GG 170 Cyrene, 1931, Hönö Röd, Elis Carlsson och Bertil Eliasson
GG 226 Bertina, 1932, Donsö, Johannes Wiberg
GG 205 Ganthi, 1932, Högen, Tor Ahlström och Erik Eriksson
GG 276 Kurt, 1932, Vrångö, ??
GG 245 Laval, 1933, Donsö, Aron Höglund, John Höglund, Nils Eriksson och Erik Eriksson
VG 17 Asta, 1935, Bua, Karl Nilsson
GG 126 Lilly, 1936, Vrångö, Oscar Karlsson (Cembrén), Torvald Karlsson (Cembrén) och John Gunnar Karlsson (Cembrén)
V 192 Evy, 1937, Vendelsö, Albin Johansson
GG 389 Inger, 1949, Hönö Röd, Carl-Alfred Andersson och Åke Cardlefors
GG 36 Åsa, 1951, Donsö, Justis Karlsson, Bror-Nils Carlsson, Hilmer Karlsson och Johan Carlsson
GG 934 Monsun, 1955, Donsö, Gustav Jansson, Johan Jansson, Einar Jansson, Erling Jansson, Karl-Gustav Jansson och Kurt Malmborg.

Källor:

Blom, Bornmalm och Bång, Fiskebåtarna & Varven, 2002
Bornmalm, Bång, Fredriksen och Ohlsson, Fiskebåtarna & Varven, Skeppsbyggarna, 2009