Bernhard Pålsson (Råå)

Bernhard Pålsson, född 1880, som var son till fiskaren Anders Pålsson gick i lära som båtbyggare hos Sven Peter Nilsson. 1910 startade han en egen varvsverksamhet i ett litet skjul mellan Gustafssons och S.P. Nilssons varv. Efter några år flyttade han sitt varv till andra sidan ån. Förutom fiskebåtar, framförallt kvasar, byggde han även lotsbåtar och livbåtar. På 1920-talet övergick Pålsson till att främst bygga mindre båtar, framförallt livbåtar men också det vi idag kallas fritidsbåtar men som då kallades lustbåtar.

1936 omvandlades varvet till ett aktiebolag, men på 1950-talet fick det svårigheter varvid Jonassons rederier gick in som ägare i verksamheten. I samband med att nya ägare kom i verksamheten lämnade sex båtbyggare varvet för att starta eget, AB Råå Båtvarv, år 1949. Detta varv byggde fritidsbåtar i trä och finns kvar än idag men med andra ägare.

1955 lades varvsverksamheten vid Bernhard Pålssons varv ner, några år senare flyttade Bröderna Linds motorverkstad in i lokalerna. De använd än idag till båtförvaring.

Fiskebåtar byggda vid B. Pålssons varv, namn, byggår, hemmahamn, köpare

  • LA 328 Jäntan, ??, Ålabodarna,
  • Saga, 1913, Råå, Paul och Sven Pålsson
  • GG 1 Lissie (Lizzie), 1925, Donsö, Erik Olofsson
  • GG 19 Dolly, 1925, Donsö, Johannes och Karl Johansson

Andra källor:

  • Blom, Bornmalm & Bång, Fiskebåtarna & Varven, 2002