En sajt om fiskebåtar

Etikett: Lödöse Varv AB

GG 133 Nordsjö (1967)

Byggd 1967 på Lödöse Varv AB efter beställning från Uno Eliasson, Helge Olausson och Ragnar Karlsson på Öckerö i december 1966. GG 133 Nordsjö var systerfartyg till GG 569 Vingaborg från Donsö

GG 248 Tunis

Från början ett fraktfartyg som levererades till redaren Lars Johansson (OT-rederierna) i Skärhamn år 1961 och fick då namnet Tunis.

GG 569 Vingaborg (1967)

Beställdes den 20 december 1965 av skeppare Henry Johansson, dennes bror Bo Johansson, Ingemar Eriksson och Hans Johnsson, Donsö, vid Lödöse Varf AB, Lödöse, med utlovad leverans 1 april 1967.