En sajt om fiskebåtar

Etikett: GG 88 Smulan

GG 88 Smulan

Inregistrerad som fiskebåt med namnet GG 88 Smulan år 2000. Hemmahamn på Fotö. Trålare som också har använts till garnfiske.