Bergsund-Laval

AB de Lavals Ångturbin grundades 1893 och köpte upp Gustaf de Lavals Ångturbinfabrik som förutom tillverkning av ångturbiner även innehade Gustaf de Lavals patenträttigheter för dessa. Gustaf de Lavals första ångturbiner användes för att driva separatorer men de fick inte någon större betydelse. I slutet av 1880-talet utvecklade han en helt annan typ av turbin för att generera elektricitet. Bland annat levererades ett koleldat kraftverk med ångturbiner till Saltsjöbaden.

Den 11 december 1895 köpte bolaget ett markområde mellan Saltsjöbanan och Järlasjön (motsvarande nuvarande bostadsområdet Järla sjö) i Nacka. Byggandet satte i gång i januari 1896, och i oktober kunde företaget flytta från sina tidigare lokaler på Kungsholmen i Stockholm. Den 200 meter långa montagehallen, som fortfarande finns kvar, byggdes 1911. Det var en av de första betongbyggnaderna i Sverige och en av de största industrihallarna på sin tid. Några år senare byggdes också en elektrisk verkstad och ett tackjärnsgjuteri.

Fabriksområdet i Nacka år 1930. Bild: Oscar Bladh. Public Domain

I början var företaget inriktat på tillverkning av små ångturbiner, med en maxeffekt av 500 hästkrafter. Efterfrågan på större enheter var dock stor, och 1908 började man sälja en ny typ av turbin, Laval Multipel. Modellen användes mycket inom pappers- och massaindustrierna. Efter första världskriget levererades turbiner till nästan samtliga av den svenska flottans fartyg. På 1950-talet började företaget också sälja turbiner till handelsflottans fartyg.

1934 övertogs Bergsunds tillverkning av motorer. Ett stort antal Bergsund-Laval-motorer levererades åren 1934-51 främst till svenska flottan och på export till Spanien, Portugal och Norge. Lager och service för Lavals och Torps Bruks tändkulemotorer övertogs 1953 av Jönköpings motorfabrik.

Verksamheten vid företaget fortsatte att expandera och fram till 1960 uppfördes en rad byggnader inom fabriksområdet i Nacka.

1959 slogs företaget samman med Svenska Turbinfabriks AB Ljungström i Finspång och det nya företaget kallades Turbin AB de Laval Ljungström, vilket 1962 ändrades till STAL-LAVAL Turbin AB. På 1960-talet flyttades produktionen från Nacka till Finspång.