Ångtrålare i Göteborgs fiskhamn. GG 56 Norman längst ut.