Såtas och Söbbens varv

Varvet i Såta startades sannolikt vid mitten av 1800-talet. Där byggdes främst mindre fraktfartyg och i början av 1900-talet också några fiskebåtar. I boken Fiskebåtarna och Varven kallas varvet för Söbben.

I början av 1900-talet ägdes varvet av Karl-Hilmer Johansson vars far startade varvet. Han byggde ut varvet rejält och riktade in verksamheten på att bygga bruksbåtar av olika slag. Han byggde även ett par fiskebåtar efter att han lärt sig när han arbetade några år på Fridhems varv i Lysekil och på Studseröds varv i Skredsvik. Efter första världskriget övergick varvet till att bygga fritidsbåtar (lustbåtar). Även Karl-Hilmer Johanssons bröder August, Sander och Olle var verksamma som båtbyggare.

Karl-Hilmers son Anders Laurin (Söbb-Anders, Anders Laurin Karlssons Båtbyggeri) byggde för sin del fritidsbåtar som kostrar och långedragsjullar på Såta. Anders Laurin dog 1970.

David Holmfrid Karlsson tog över faderns (Karl-Hilmer Johansson) verksamhet år 1949 och byggde fritidsbåtar av olika slag. David Karlsson dog 1963 och tre av hans söner övertog varvet. År 2000 ägdes det av Jan-Ove Karlsson och Karl-David Karlsson.

2006 bildades bolaget Orust Marina AB vars ägare tycks vara Olof Kärnsund och Ole Fredrik Salsten. De övertog varvet och varvsområdet i Såta. På platsen finns idag en marina med båthamn och anläggningarDär har också byggts ett antal permanenthus.

Även Olle Johanssons söner Eric Olsson och Olle Olsson (Olle på Såta) blev båtbyggare. Efter att ha gift sig med en kvinna från Kungsviken flyttade Eric Olsson till Dalby strax utanför Henån. Där startade han ett båtbyggeri som senare övertogs av sönerna Eilert och Folke Ericson.

August Johanssons söner Olof och Anders Karlsson, startade för sin del Bröderna Olof & Anders Karlsson Båtbyggeri längre in i viken vid Söbben år 1932 (Söbbens varv). De byggde främst långedragsjullar och folkbåtar. Varvet byggdes senare till och står ännu kvar orört.

Söbbens varv med Såtas varv i bakgrunden
Söbbens varv. Såtas varv i bakgrunden
Söbbens varv
Söbbens varv

Fiskebåtar byggda i Såta (Söbben), namn, byggår, hemmahamn, ägare

LL 967 Anni, 1915, Bovallstrand, Carl Hoglind
LL 673 Willy, 1918, Fisketången, Henrik Karlsson, Ivar och Johan Jakobsson