Eckerna och Södra Garns varv

Det är oklart när Eckerna varv startade. Den tidigaste uppgiften är från 1859 då Henrik Olsson annonserade om försäljning av en slup. Skeppsbyggmästare Henrik Olsson flyttade till Garns varv (Norra Garn) 1867 men arrenderade varvet fram till 1875. Det verkar som om flera personer bedrev verksamhet på varvet samtidigt.

J. A. Svensson annonserade nämligen 1862 om att han reparerar fartyg på Eckerna varv, han kan ha varit kvar fram till 1872 då han startade Södra Garns varv en bit längre söderut mellan Eckerna och Lödöse.

Anders Ahlberg kommer till Eckerna 1866 och fram till sin bortgång 1878 byggde han segel- och ångfartyg. Johan Bang byggde för sin del hela 7 skrov till lastångare 1871-72 samtidigt som Ahlberg byggde ett ångfartyg och två skonare. Dessa år måste det ha funnits flera stapelbäddar på varvet.

Efter Ahlbergs bortgång drevs varvet av sterbhuset i några år. Skeppsbyggmästare C. Berglund var därefter  verksam på Eckerna varv åren 1881-83 efter att tidigare ha varit på Eckerna Nordre varv som en period fanns vid sidan av Eckerna varv på ungefär samma plats.

1884 köptes varvet av J. A. Svensson på Södra Garns varv och överlät det på sonen J. O. Johansson. Mellan 1884 och 1902 byggdes minst 15 fartyg, över 30 pråmar samtidigt som ett stort antal reparationer utfördes.

1902 gick  J. O. Johansson bort och fadern tog över varvet och verksamheten upphörde. 1907 startade Carl Lindberg istället en affär i varvets magasinsbyggnad. 1910 gick han bort och änkan Hilda drev affären vidare. J. A. Svensson sålde därefter varvet på auktion till Hilda Lindberg år 1916. Hon sålde varvet vidare till ingenjörerna A. J. Edwards och Ivan Zetterberg. Hilda Lindberg behöll ett markområde utanför varvet där hon byggde en ny affär.

Edwards och Zetterberg byggde troligen några pråmar och mindre båtar. 1917 togs varvet över av Södra Garns Varfsaktiebolag som på f.d. Eckerna varvs område byggde upp sitt nya varv.

Inga nya fartyg kom dock att byggas på den nya stapelbädden. I stället satsade man på reparationer av främst egna fartyg, Sandström som var delägare i varvet hade flera rederier. Det var mycket stora fartyg som kom dit.

Södra Garns varv
Södra Garns varv 1905.

På Södra Garns varv byggdes mellan 1876 och 1916 ca 80 segel- och ångfartyg. De byggdes även många pråmar och mindre båtar. Företaget bedrev även en omfattande verksamhet med förbyggnader och andra reparationer. Minst ett av dessa byggen var en fiskebåt, Berea, en ångtrålare av trä som byggdes 1903 för fiske i Sydafrika och för svensken Charles Johnson som senare skulle bli en av dem som grundade det stora fiskeriföretaget Irvin & Johnson. Han kom senare att leva ihop med Esther Johansson under nåt år i Sydafrika och få ett barn med henne. Hon dotter till J.O. Johansson och därmed sondotter till J.A. Svensson. Esther åkte tillbaks till Sverige efter ett år, men de två fortsatte leva tillsammans när Charles Johnson befann sig i Europa på affärsresor vilket var ganska ofta då hans framgångsrika fiskeriföretag i Sydafrika köpte en lång rad båtar och annan utrustning i Europa. Däribland flera fiskebåtar i Sverige. 1908 byggde varvet ytterligare en fiskebåt för svenska beställare i Grundsund.

Varvet såldes 1916 av den då 82-årige J. A. Svensson till Gustaf E. Sandström m.fl. som bildade ett aktiebolag – Södra Garns Varfsaktiebolag. 1917 köpte detta bolag Eckerna Varv och började att bygga ett stort varv där. I början bedrevs verksamhet på båda platserna. Efter en tid bedrevs dock bara verksamhet på det tidigare Eckerna varv.  Gustaf E. Sandström var också redare och ägde bland annat Rederi AB Bore och Rederi AB Ovidia samt var delägare i rederiet Sandström & Sanne. Huvuddelen av den verksamhet som bedrevs var reparation och underhåll av Sandströms egna fartyg. När varvet lades ner är oklart, men det fanns kvar år 1931.

Eckerna Varv 1931
Eckerna Varv 1931, Södra Garns Varfs AB.

Fiskebåtar byggda på Södra Garns varv, namn, år, hemmahamn, köpare

  • Hedvig, 1901, Marstrand, Ernst Laurentius Jern m.fl. Byggd som segelfartyg på spekulation, såld till Marstrand, blev LL 596 Diamant när den kom till Grundsund 1935. Användes där främst för fraktfart av familjen Grundberg.
  • Berea, 1903, Kapstaden Sydafrika, Charles Johnson (gift med barnbarn till J.A. Svensson)
  • LL 430 Gerda, 1908, Grundsund, Bernhard Samuel Heimer (senare LL 626 Gerda, Skärhamn)
  • LL 534, 1908, Grundsund, Bernhard Samuel Heimer (måg till J.A. Svensson)
  • Elin, 1915, Donsö, Nils Ossian Fhager. Byggd som skonare för fraktfart och hörde senare hemma på Ven i 28 år. Till Skärhamn 1946 där den blev LL 180 Elin och på somrarna deltog i drivgarnsfisket på sill vid Island. 1956 såld till Grundsund. Nu enbart fraktfartyg.
  • Laila, 1917, Göteborg, Rederi AB Cordelia. Byggd på spekulation. Blev LL 120 Vinnita när den kom till Grundsund 1927. Från 1934 i Skärhamn, då LL 929 Böljan.

Ursprungligen publicerat på fiskebloggen Njord år 2015.