En sajt om fiskebåtar

Etikett: Johs. Kristensen Skibsbyggeri A/S

GG 1204 Torland

Byggdes vid Johs Kristensen Skibsbyggeri A/S i Hvide Sande för Thore, Robert och Per-Olof Ahlström och levererades i januari 1989.

GG 505 Polar (1990)

Beställdes i december 1988 av Uno Bryngeld, dennes söner Thomas och Lars-Uno Bryngeld, samt Staffan Sandgren och dennes son Peter Sandgren, Fiskebäck