Varv i Landskrona

I Landskrona har det byggts fartyg och båtar mycket länge. Den förste kände båtbyggaren i Landskrona efter att det blivit svenskt var P. Rasmussen. Han bosatte sig i Landskrona som köpman, anlade ett garveri samt byggde och redade fartyg. Det sista skeppet som byggdes på hans varv sjösattes 1673.

När befästningsplaner gjordes för Landskrona år 1747 beslutades att ett varv skulle anläggas på holmen Gråen. På den sydöstra spetsen av ön avsattes mark för ett privat varv. År 1752 erhöll borgmästare Arvid Schauw kungligt privilegium på detta varv. 1787 lades detta varv som kallas Kung Karls varv i litteraturen, ner.

År 1805 anlades nästa varv som kallas Gustav Adolfs varv. Varvet existerade till ungefär 1870.

1872 bildades firman Petterson & Ohlsen av fabrikören Johan Petterson och handlanden Alexander Ohlsen. Den sistnämnde utträdde ur firman 1877 och den var sedan helt i familjen Petterssons ägo fram till 1921. Från 1875 var firmanamnet Landskrona Nya Gjuteri & Mek. verkstad och därefter åren 1876–1899 Landskrona Nya Mekaniska Verkstad. Företaget som främst tillverkade  lantbruksredskap, spisar, ugnar och vanligt handelsgjutgods samt järnvägsvagnar byggde också enstaka fartyg samt ångpannor till fartyg som byggdes på Öresundsvarvet. År 1899 ombildades företaget till aktiebolag under namnet Landskrona Nya Mekaniska Verkstads AB för att 1928 ändras till AB Landsverk. Från 1921 var tyska Gutehoffnungshütte (GHH) ägare av häften av företaget och från 1928 ensam ägare.

Johan Pettersson startade även ett träbåtsvarv. Det startades 1871 som Landskrona Warfs AB tillsammans med sjökapten J.M. Olsson och dennes bror bagaren A.W. Olsson. 1898 anställdes A.K. Gustafsson som skeppsbyggmästare på varvet som dock såldes till Öresundsvarvet år 1916. Öresundsvarvet såväl som Landskrona Nya Varvs AB gick i konkurs 1922

A.K. Gustafsson hade tidigare drivit ett båtbyggeri i Varberg från 1885 men från cirka 1890 var han anställd hos S.P. Nilsson i Råå för att 1898 börja på Landskrona Nya Varv. När varvet såldes 1916 flyttade A.K. Gustafsson till Halmstad där han var skeppsbyggmästare vid Halmstads varv. Halmstads varv gick i konkurs 1920 och två år senare grundade han ett varv i Landskrona, Gustafsson och Söner, genom att köpa Landskrona Nya Varvs konkursbo.

Henrik Gustafsson, son till A.K. Gustafsson grundade för sin del ett båtbyggeri i Borstahusen år 1921, Firma H Gustafssons Varv och Skeppsbyggeri. Verksamheten gick i konkurs 1933. På varvet byggde främst fritidsbåtar och mindre jollar och båtar varva en del säkert användes i fisket.

I Borstahusen hade det redan tidigare funnits en båtbyggare, J. Green. Samma år som Henrik Gustafsson startade även Johan Lindström verksamhet. Denne byggde främst mindre båtar för användning inom fisket men även fritidsbåtar. Johan Lindström avled 1964 och varvet övertogs av sonen Göte Lindström som fortsatte med rörelsen. I början av 1970-talet lade Göte ner varvet och verkstaden användes till vinterförvaring. 1997 revs verkstaden för att ge plats för segelsällskapets servicebyggnad.

Axel Bengtssons Båtvarv startade i början av 1950-talet. Axel Bengtsson hade tidigare arbetat hos Henrik Gustafsson, men när det varvet lades ner 1934 började han som timmerman på Öresundsvarvet. På sin fritid fortsatte han dock med båtbyggandet vilket ledde till att han slutade på Öresundsvarvet och startade ett eget varv för att ägna sig båtreparationer.

1956 började sonen Jan Bengtsson att gå i lära hos fadern. Varvet byggde därefter en del båtar, mest småbåtar, till stor del fritidsbåtar. Axel Bengtsson avled 1963 och sonen tog över. Därefter tillverkades mest inredningar och trädäck men även snickerier för hus som dörrar och fönster. 

Öresundsvarvet bildades 1918 men gick redan 1922 i konkurs. Ett nytt bolag bildades, Nya Varvs AB Öresund bildades 1923, 29135 ändrades firmanamnet till Öresundsvarvet AB, 1940 blev företaget ett dotterbolag till AB Götaverken. 1977 blev det en del av AB Svenska Varv och 1982 lades varvet ner. Två nya verksamheter uppstod ur det nya varvet, Bruces Shipyard AB, senare Bruces Nya Mekaniska Verkstads AB, och ett reparationsvarv som var en del av AB Cityvarvet i Göteborg (1992 fick varvet återigen namnet Öresundsvarvet AB). Såväl Öresundsvarvet och Bruces Shipyard AB gick i konkurs 2002. Öresundsvarvets konkursbo köptes av Oresund Dry Docks AB som ingår i en större koncern och fortfarande bedriver verksamhet vid varvet.

Bruces Nya Mekaniska Verkstads AB, en tid med namnet Landskronavarvet, är nerlagt efter att ha tillverkat en lång rad skrov till fiskebåtar och färjor.

I Öresundsvarvets lokaler var även andra varvsverksamheter i gång efter varvets nedläggning. BA Stålbåtar i Borstahusen byggde på 1980-talet skrov till småbåtar varav några fiskebåtar i Öresundsvarvets plåthall och Landskrona Varv byggde även de mindre båtar och fartyg på 1980-talet varav ganska många fiskebåtar för isländska och färöiska beställare.