Varv:
Officiellt nummer:
Varvets nummer:
Byggår:
Bruttotonnage:
Nettotonnage:
Längd:
Bredd:
Djup:

Kuttern LL 323 Bergit fanns på Käringön under åren 1913-1942.  Ägdes då av August Westerström, August Söderberg och Karl Grundén.

1942 såldes  kuttern till smugglarkungen Ernst Brehmer från Kalvsund. 1944 blev fartyget beslagtaget i Aberdeen. Därefter meddelades 1948 att fartyget låg overksamt i samma hamn. 1951 ”arresterades” Bergit p.g.a. en skuld och slutligen, den 15 november 1961 avfördes den ur registret som icke längre svensk.