LL 224 Croxby i Lerwick innan första världskriget (längst till vänster på bilden)