Skärhamns inre fjord en vinter sent 1940-tal.
Vid Skärhamns Slip ligger den tremastade skonaren “BÖLJAN”. I bakgrunden (på den plats där Malaga-kajen idag är belägen) syns ett trankokeri samt den f.d. ångtrålaren Ocean till vilken lokala fiskberedningar lämnade fiskben som maldes till fiskmjöl i fabriken ombord.