Noatun som betyder skeppsplats är guden Njords hemvist. Poetiska Eddan omtalar Noatun som Njords borg och Snorres Edda talar om att Noatun låg vid vattnet och att Njord föredrog Noatun framför Trymheim så till den milda grad att han skilde sig från Skade som hade Trymheim som föräldrahem.

Denna sajt är också en skeppsplats som hänger ihop med bloggen Nord.  De fiskebåtar som syn här är dock inte de klassiska vita bohuslänska fiskebåtarna eller de senare så vanliga ståltrålarna från DDR. Istället är detta en satt om de fiskbåtar som inte riktigt räknas i den bohuslänska och svenska fiskehistorien, kvassar, skonare, ketch- och galeasriggade båtar byggda i Sverige såväl som i andra länder. Detta inkluderar de båtar som i Bohuslän kallades engelska kuttrar. Även bankskutor och jakter som inte tas upp i standardverk om klassiska fiskebåtar omfattas av sajtens inriktning förutsatt att de har ett fiskebåtsnummer. Utöver detta innefattas ångtrålare bland de båtar som sajten presenterar.

För de klassiska och traditionella fiskebåtarna hänvisas till sajten Fiskebåtar.se.