Varv: Mackie & Thomson Ltd, Govan, Glasgow
Officiellt nummer: 98725
Varvets nummer: 18
Byggår: 1891
Bruttotonnage: 149
Nettotonnage: 48
Längd: 100,5 ft
Bredd: 20,5 ft
Djup: 10,7 ft
Motor: 45 hp C.2-cyl by Muir & Houston Ltd, Glasgow

Ångtrålare byggd 1891 som H 128 Mosquito vid Mackie & Thomson Ltd, Govan, Glasgow för British Steam Trawling Co Ltd, (familjen Robins) i Hull. Vid leveransen 149 bruttoton och med en 45 hk ångmaskin från Muir & Houston Ltd, Glasgow.

Grundstötte 1892, men drogs flott och reparerades. 1910 såld till James Myles i Glasgow och året efter det såldes först halva båten till John Colquhoun i Glasgow varefter båten såldes till James Andersson i Smögen:

Flera ångtrålare. James Andersson i Smögen har i dagarne inköpt två ångtrålare ”Mosquito” och ”Nordsee”- , den förre från Glasgow och den senare från Hamburg. Smögens ångtrålareflotta har därmed ökats till sju fartyg.

Såld till A. Odenberg år 1920 med Smögen som hemmahamn och bytte namn till Ruth (troligen med något LL-nummer). Såld till Göteborg 1923, nu med GG-nummer men med oförändrat namn. Sannolikt behöll Odenberg ägandet, eller var i alla fall delägare, kanske i så fall ihop med släktingen Lambert Häller.

Såld till Norge och AS Vedøy (Sigurd Ness) i Haugesund år 1931. Fick en dieselmotor  insatt någon gång efter 1945 och skrotades 1961.