IMO 6905264
Varv: VEB Rosslauer Schiffswerft
Officiellt nummer:
Varvets nummer:
Byggår: 1969
Bruttotonnage: 171
Nettotonnage: 80
Längd: 102,3 fot
Bredd: 21,7 fot
Djup:
Motor: S.K.L Diesel på 578 hk

Levererades som S 14 Beleus till P.M. Anthonisen i Skagen. Han bytte namn på båten i stort sett omedelbart och det nya namnet blev S 14 Ole Baunsgaard med ett partrederi som ägare. Anthonisen och O. Baunsgaard var delägare i partrederiet. Från 1976 var istället P. Vandsted Pedersen huvudredare.

1979 såld P/R YNF 399 ApS i Köpenhamn och T. Grattløv i Allerød. Samma år byttes motorn till Caterpillar diesel med 968 hk. De sålde snart båten vidare till Fiskebäck i Sverige. Där fick båten namnet GG 490 Vingaland. Den förblev Vingaland intill 1997.

GG 490 Vingaland. Bild: Lennart Ramsvik/Maritimbild

Under den långa tiden i Fiskebäck byggdes den vid något tillfälle delvis om till häcktrålare och vid ett senare tillfälle fick den en ny styrhytt.

GG 490 Vingaland. Bild: Lennart Ramsvik/Maritimbild

Köptes 1997 av Anders Lisborg och Kjell Fast på Hönö varvid den blev GG 784 Silvervåg. Vid detta tillfälle var den på 205 bruttoton.

GG 784 Silvervåg. Bild: Lennart Ramsvik/Maritimbild

2008 såldes den båten till Danmark för att omedelbart säljas vidare till Estland där båten ännu fiskar under namnet EK-0802 Kaluri. Omklassad och numera på 199 bruttoton. Ägd av Hiiu Kalur AS med hemmahamn i Lehtma på Dagö.

Bilden i toppen tagen av Lennart Ramsvik/Maritimbild